25% podwyżki za śmieci!!! Tyle proponuje w swoim projekcie Jerzy Wrębiak. Radni zadecydują na najbliższej sesji

0
fot. archiwum

Mieszkańcy Brzegu mogą zapłacić za wywóz nieczystości o 25% więcej!!! Nowe stawki przewiduje projekt uchwały przygotowany przez burmistrza miasta Jerzego Wrębiaka. Przyjęcie go przez radnych będzie oznaczać miesięczny wzrost do 15 zł za każdą osobę w przypadku segregacji odpadów i do 30 zł za osobę w przypadku braku zbiórki selektywnej.


Z uzasadnienia projektu uchwały wynika, że podwyżka jest pokłosiem analizy kosztów poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i obecnych dochodów z tytułu opłat za to gospodarowanie. Dodatkowym argumentem ma być planowana podwyżka cen usług, w tym za energię, transport i opłatę środowiskową.

Kłopot w tym, że uchwałę z nowymi stawkami może przyjąć tylko i wyłącznie Rada Miejska, a jeszcze na dwa dni przed sesją radni nie otrzymali od burmistrza żadnej analizy tych kosztów!!!

– To kolejna podwyżka za gospodarowanie odpadami, której już dziś mówię stanowcze „NIE”, ponieważ nie ma żadnych obiektywnych przesłanek, aby takie podwyżki mieszkańcom fundować. W 2013 roku, kiedy wchodziła tzw. „rewolucja śmieciowa” podwyżki niestety były konieczne, aby zorganizować system. Wówczas udowodniłem, że nie boję się podejmować trudnych decyzji i w poczuciu odpowiedzialności za miasto poparłem te zmiany mimo, że nie oszczędzano nas wówczas w mediach. Nikt też w niedawno zakończonej kampanii wyborczej nie zapowiadał takich zmian, po których czteroosobowa rodzina miesięcznie za same śmieci musiałaby płacić 60 zł segregując lub 120 zł nie segregując wytworzonych odpadów – mówi radny miejski Wojciech Komarzyński.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Niesłuchowski jeszcze w poniedziałek (28 stycznia) przyznawał w rozmowie z nami, że analizy dotychczasowych kosztów również nie otrzymał, ale będzie ona zaprezentowana na posiedzeniach komisji stałych. Niesłuchowski nie widzi w tym żadnego problemu…

– Zgodnie ze statutem radni otrzymują materiały na 7 dni przed sesją. W statutowym terminie przekazałem wszystkie otrzymane materiały. Szersza argumentacja i prezentacja kosztów funkcjonowania systemu, który musi się bilansować, odbędzie się podczas posiedzeń komisji, gdzie radni otrzymają odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania. Przedstawiona analiza będzie determinować decyzje w tym zakresie. Faktem jest, że podwyżki mają miejsce we wszystkich samorządach w całym kraju. W jednych samorządach podwyżki już nastąpiły, jak w Lewinie Brzeskim, gdzie radni jednogłośnie ustalili stawkę 20 zł od osoby. W innych okolicznych samorządach, takich jak Skarbimierz, Olszanka i Lubsza dopiero nastąpią. Są skutkiem m.in. decyzji rządu PISu, który w drastyczny sposób podniósł rozporządzeniem opłaty za korzystanie ze środowiska, skutkujące bezpośrednio wzrostem, o nawet kilkaset procent cen przyjęcia odpadów na składowiskach. Za tę i inne rządowe decyzje o wzroście cen energii: paliwa, prądu zapłacą finalnie mieszkańcy. Mam nadzieję, że radni PiS połkną tę żabę – komentuje Jacek Niesłuchowski.

Nie wiadomo, czy przewodniczący Niesłuchowski miał tu na myśli swoich koalicjantów, czyli burmistrza z PiS i część radnych z PiS, ale postanowiliśmy sprawdzić, jakie opłaty ponoszą mieszkańcy innych gmin. Żeby obiektywnie przyjrzeć się cenom, pod lupę wzięliśmy gminy, które nieczystości wywożą do regionalnej instalacji w Gać, czyli tam, gdzie Gmina Brzeg. Warto zaznaczyć, że w Gminie Skarbimierz od 1 stycznia 2019 roku obowiązują już nowe stawki, a w Lubszy trwają w tej sprawie konsultacje.

(Stawki za śmieci segregowane)

1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osób 6 osób
Gmina Lubsza 15,00 zł 25,00 zł 33,00 zł 42,00 zł 42,00 zł 42,00 zł
Gmina Skarbimierz 16,00 zł 32,00 zł 44,00 zł 52,00 zł 60,00 zł 63,20 zł
Gmina Brzeg 15,00 zł 30,00 zł 45,00 zł 60,00 zł 75,00 zł 75,00 zł

 

– Na posiedzeniach Komisji pan Burmistrz Bartłomiej Kostrzewa przedstawił radnym uzasadnienie zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyczerpująco omówił zestawienie kosztów przewidzianych do wydatkowania w 2019 roku za odbiór, transport i gospodarowanie odpadami oraz przewidywane dochody od marca 2019 roku. Zwrócił uwagę , że od trzech lat podczas gdy obowiązywała stawka 12 zł od osoby znacząco wzrosły koszty pracownicze, paliwo i energia co ma wpływ na poziom proponowanych stawek. System śmieciowy musi się bilansować i miasto nie powinno do niego dokładać i również nie będzie na nim zarabiać. Mieszkańców Gmin Lubsza, Skarbimierz, Olszanka podwyżki dopiero czekają. Mam świadomość wzrostu opłat środowiskowych wynikających ze wzrostu stawek rządowych. Wiem, że te opłaty wzrastają i będą wzrastały. Jako mieszkaniec i osoba prowadząca własne gospodarstwo domowe jestem niezadowolona z tego stanu, ale podwyżka będzie konieczna, niezależna od nas, bo narzucona nowymi restrykcjami i ustawami środowiskowymi i niestety będziemy musieli ją przyjąć – uważa radna Renata Listowska.

Sprawę podwyżki opłat za śmieci skomentował także radny Grzegorz Chrzanowski. Jego zdaniem, to próba przepchnięcia niekorzystnej dla mieszkańców uchwały pod pretekstem rzekomo planowanych podwyżek za inne usługi.

– Rząd zablokował podwyżki za energię, paliwo mamy tańsze niż w 2011 roku, a włodarz miasta spekuluje o rzekomych podwyżkach i chce sięgać do kieszeń mieszkańców. I to zaledwie 3 miesiące po wyborach, bo może do następnych wyborów brzeżanie zapomną. Proszę spojrzeć na sposób procedowania. Burmistrz chce podwyżkę, rękoma radnych ma zostać przegłosowana, ale nie otrzymaliśmy nawet wspomnianej w uzasadnieniu projektu uchwały analizy finansowej. Być może dostaniemy ją na jeden dzień przed sesją, ale czy tak powinny wyglądać prace nad tak ważną sprawą dla mieszkańców? – pyta retorycznie Grzegorz Chrzanowski.

Dodajmy, że obecnie planowana podwyżka za śmieci przypomina sytuację z poprzedniej kadencji Jerzego Wrębiaka. Niedługo po wyborze na funkcję burmistrza wydał on zarządzenie, które w marcu 2015 roku spowodowało podwyżkę za czynsze mieszkaniowe o 10%. We wrześniu tego samego roku 13 radnych przegłosowało uchwałę o podwyżce za śmieci, a rok później zarządzeniem burmistrza Jerzego Wrębiaka kolejny raz podniesiono stawki za czynsze mieszkań. Warto również przypomnieć, że podwyżki nie dotyczyły tylko mieszkańców. Także w 2016 roku radni miejscy uchwalili podwyżkę … wynagrodzenia dla burmistrza Wrębiaka. W tej kadencji jego uposażenia podnieść już nie mogą, bo jest na maksymalnym poziomie określonym przez ustawę.