Naczelna pielęgniarka w BCM otrzymała powołanie na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

0
fot. materiały prasowe

Dr Beata Guzak została zatrudniona w Brzeskim Centrum Medycznym w 1996 roku. Początkowo pełniła funkcję asystenta ds. sanitarno-epidemiologicznych, w 2001 roku objęła funkcję kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, a od 2016 roku była naczelną pielęgniarką w brzeskim szpitalu. Była, bo kilka tygodni temu otrzymała nominację od Ministra Zdrowia i została powołana na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.


– Dla środowiska Brzeskiego Centrum Medycznego i Brzegu jest to duże wyróżnienie i nobilitacja, kiedy pracownik brzeskiego szpitala dostaje zaproszenie na tak wysokie, eksponowane stanowisko w resorcie zdrowia. Cieszę się, że wiedza, doświadczenie i pracowitość pani dr Beaty Guzak zostało docenione przez Ministra Zdrowia – komentuje były dyrektor BCM Krzysztof Konik.

Dr Beata Guzak jest specjalistą w zakresie higieny i epidemiologii oraz pielęgniarstwa
w opiece długoterminowej, ekspert branży medycznej przy wdrażaniu i certyfikowaniu systemów zarządzania jakością, autorka i współautorka publikacji w czasopismach naukowych i popularno-naukowych dotyczących pielęgniarstwa oraz problemów opieki nad chorym. Organizowała, współorganizowała i prowadziła spotkania naukowe, warsztaty i konferencje o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, skierowane do środowiska pielęgniarek. Jest również delegatem do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu od V kadencji.