Brzeg: 70% bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

0
fot. zdjęcie poglądowe

W ubiegłym roku weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Od 1 stycznia 2019 roku właściciele mieszkań i domów stali się więc właścicielami gruntów, na których znajdują się ich nieruchomości. Na takiej zmianie przepisów można dużo skorzystać dzięki bonifikatom.


Co to oznacza w praktyce? Dotychczasowi użytkownicy wieczyści przez 20 lat będą płacili co roku tzw. opłatę przekształceniową. Jeśli ktoś zdecyduje się na opłatę jednorazową zyska najwięcej, bo będzie mógł liczyć na określone w ustawie bonifikaty. W przypadku gruntów należących do Skarbu Państwa ulga ta wynosi 60%, z kolei w przypadku gruntów należących do samorządów, wysokość bonifikat określana jest uchwałami rad gminnych, miejskich lub powiatowych.

W Brzegu przygotowano uchwałę o 60-cio procentowej bonifikacie, ale radna Renata Biss zaproponowała ulgę o 10% większą. Wniosek Renaty Biss poparli także inni radni. Ostatecznie burmistrz Jerzy Wrębiak przyjął tę propozycję jako autopoprawkę do swojego projektu, a jednogłośne przegłosowanie uchwały stało się tylko formalnością.

Należy zaznaczyć, że warunkiem udzielenia bonifikaty w wysokości 70% za jednorazową opłatę przekształceniową jest brak zaległości finansowych wobec Gminy Brzeg z tytułu dotychczasowych opłat za użytkowanie wieczyste, podatku od nieruchomości oraz innych opłat związanych z nieruchomością, której dotyczy przekształcenie w prawo własności.