Przebudowa ul. Jana Pawła II zostanie przeprowadzona wg koncepcji nr 2

0
fot. UM w Brzegu / Wizualizacja przebudowy ul. Jana Pawła II

20 stycznia br. zakończyły się konsultacje w sprawie wyboru wariantu przebudowy ulicy Jana Pawła II. Wcześniej władze miasta przedstawiły dwie koncepcje, o których pisaliśmy szerzej w połowie grudnia 2018 roku. Bez względu na wybór wariantu nie obejdzie się bez wycinki drzew, o co jeszcze przed opracowaniem dokumentacji projektowej prosiła w petycji grupa ok. 180 mieszkańców. Z kolei rowerzyści oceniają zaproponowane rozwiązania dwojako.


Przypomnijmy, jednym ze stałych elementów dla obu wariantów jest budowa małego ronda na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Piastowską, jednak to zadanie należy do powiatu. Gmina Brzeg przebuduje ulicę Jana Pawła II, a różnice pomiędzy obiema koncepcjami głównie dotyczą lewej strony drogi (od ronda Solidarności w kierunku ul. Piastowskiej). Wariant II inwestycji, na który się zdecydowano, przewiduje poszerzenie istniejącej jezdni ulicznej do szer. 9 metrów, z tym że szerokość jezdni dla aut oraz szerokość prawego pasa dla rowerów pozostają identyczne, jak w wariancie pierwszym (6 m dla aut, 1,5 m dla rowerów). Poszerzenie jezdni ulicznej jest podyktowane tym, że droga rowerowa dla kierunku Piastowska – rondo Solidarności nie będzie przylegać do pasa chodnikowego, tylko zostanie przeniesiona na jezdnię jako jednokierunkowy pas dla ruchu rowerowego o szerokości 1,5 metra, a szerokość samego chodnika wyniesie wówczas ok. 2,4 m.

Na jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej Brzegu burmistrz Jerzy Wrębiak pochwalił się radnym, że wariant II uzyskał pozytywną opinię Rowerowego Brzegu, o co do tej pory było bardzo trudno. Środowisko rowerzystów rzeczywiście wysłało do magistratu swoją obszerną recenzję, jednak nie jest ona tak „różowa”.

– Jeżeli chodzi o rozwiązania dla rowerzystów, czyli przebieg pasów i dróg dla rowerów, to oba warianty wykonano poprawnie technicznie, są zgodne ze standardami. Projektanci przemyśleli te rozwiązania. Problem jednak leży gdzie indziej – mówi Andrzej Staśkiewicz.

– Z punktu widzenia bezpieczeństwa i zrównoważonego transportu, zaproponowane koncepcje oceniamy jako słabe. Ubolewamy również, że nie zostaną przywrócone wcześniej zlikwidowane przejścia, zabrakło też miejsca na azyle i wysepki na przejściach dla pieszych w osi jezdni. Reasumując, z zaproponowanego rozwiązania tchnie hipokryzją, niezależnie, czy było to celowe, czy przypadkowe działanie zamawiającego i projektanta – dodaje autor wspomnianej opinii Rowerowego Brzegu.

Należy również zaznaczyć, że z ulicy Jana Pawła II zniknie sporo drzew. Miasto w ogóle nie przygotowało koncepcji, która uwzględniałaby ich pozostawienie, a taki wniosek podpisany przez najliczniejszą grupę mieszkańców wpłynął do magistratu jeszcze na etapie konsultacji przed opracowaniem jakiejkolwiek dokumentacji. Warto jednak zwrócić uwagę, że wśród argumentów dla wycinki jest nie tylko kolizja z inwestycją. W ramach tzw. wycinki sanitarnej obecnie wyciętych zostanie 5 drzew. Ile drzew zniknie przy okazji przebudowy ulicy – na razie nie wiadomo. Urząd Miasta informuje, że liczba ta będzie znana dopiero po opracowaniu szczegółowej dokumentacji, jednak jak wynika z metryki dotychczasowo stworzonego projektu dla wariantu drugiego, będzie to ok. 18 sztuk.