VII Bieg „Tropem Wilczym” w Grodkowie – podsumowanie zmagań

0

W dniu 3 marca 2019 roku odbył się w Grodkowie trzeci Narodowy Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, a była to jego VII edycja ogólnopolska.


Głównym celem Biegu było oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia z lat 1945-1963, a także propagowanie wiedzy o powojennej historii Polski wśród wszystkich Polaków, niezależnie od wieku. Kulminacyjnym punktem Biegu „Tropem Wilczym” był bieg rodzinny na dystansie 1963 m., który symbolizuje rok śmierci ostatniego żołnierza wyklętego – Józefa Franczaka, ps. „Lalek”. Zawodnicy pobiegli także na dystansie 5 km.
W Grodkowie uczestnicy biegu szczególny hołd oddali pamięci 30 żołnierzy ze Zgrupowania VII Okręgu Śląskiego Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Henryka Flamego „Bartka”, działającego na Śląsku Cieszyńskim, a których zbiorową mogiłę odkrył w 2016 roku w lesie w pobliskim Starym Grodkowie zespół archeologiczny pod kierunkiem prof. Krzysztofa Szwagrzyka.
Biegowi „Tropem Wilczym” w tym roku patronowali: Barbara Otwinowska, Stanisława Rachwałowa, Antoni Heda, Jerzy Stawski, Władysław Siła-Nowicki i Leon Lech Beynar. Barbara Otwinowska to sanitariuszka i łączniczka AK, aresztowana w 1947 r. na 3 lata w związku z procesem rotmistrza Witolda Pileckiego. Była więziona w Fordonie do 1950 r., a po zwolnieniu kontynuowała studia na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskała stopień doktora, następnie habilitowała się, a w 1986 r. otrzymała tytuł profesora. Była zaangażowana w działalność środowisk kombatanckich. Stanisława Rachwałowa z kolei, rozpoczęła działalność konspiracyjną zimą 1939 r. Była wywiadowczynią polskiej konspiracji, dwukrotnie więziona przez Niemców w aresztach w Krakowie, a następnie w obozach koncentracyjnych: Auschwitz, Ravensbruck, Neuestadt-Glewe, po wojnie aresztowana w kolejnych komunistycznych więzieniach (Kraków, Inowrocław, Fordon), nazywana „Pileckim w spódnicy”. Antoni Heda zaś to dowódca oddziałów partyzanckich ZWZ i AK, w okresie powojennym formacji niepodległościowych ROAK, DSZ, NIE. Generał brygady Wojska Polskiego. Jerzy Stawski to ur. 1.01.1927 w Łodzi kapitan Wojska Polskiego i Konspiracyjnego Wojska Polskiego, artysta malarz. Władysław Siła-Nowicki z kolei to polski adwokat, działacz polityczny, uczestnik wojny obronnej Polski w 1939 r., żołnierz Armii Krajowej oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL. Leon Lech Beynar (Paweł Jasienica) to polski historyk, pisarz historyczny, eseista i publicysta. Autor cyklu esejów historycznych m. in. Polska Piastów. W czasie II wojny światowej oficer Armii Krajowej, uczestniczył w walkach o Wilno. Wcielony do jednostki LWP w Dojlidach, z której zdezerterował potem służył w 5 Wileńskiej Brygadzie AK, gdzie był od lipca 1945 r. adiutantem dowódcy brygady Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Podobizny tych Żołnierzy Niezłomnych znajdują się na koszulkach, w których biegli uczestnicy Biegu.
Biegi w Grodkowie na obydwu dystansach miały w tym roku rekordową obsadę, zapisało o się prawie 300 osób, a pobiegło – na dystansie 1963 m – 125 osób, a na 5 km – 166 osób. W 2019 roku zmieniono miejsce startu i mety – z uwagi m. in. na remont Ratusza przeniesiono miejsce startu i mety – biegi zaczynały i kończyły się przy budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie. W siedzibie szkoły zorganizowano także biuro zawodów.
Dodatkowo, w bieżącym roku zmodyfikowana została także trasa biegu na obydwu dystansach, co wynikało z ww. zmian. Mimo, że trasy nie były atestowane to podjęto trud dokładnego wyznaczenia długości tras odpowiednio na dystansie 1963 m i 5 km z tolerancją „+/- 20 m”. Rozszerzono także liczbę zawodników nagrodzonych, w tym roku np. wprowadzono nagrody dla najszybszego zawodnika na obydwu dystansach w kategorii „mieszkanka Grodkowa” i „mieszkaniec Grodkowa”; wprowadzono inne kategorie: „młodzież szkolna powyżej 16. roku życia”; „gimnazjum” czyli umownie osoby w wieku 14-16 lat; uczniowie „klas IV-VI”, „klas I-III” szkól podstawowych oraz „kategoria przedszkolak”. Ponadto utrzymano wyróżnienia dla najstarszego i najmłodszego uczestnika, przyznano dyplomy „najliczniejszej ekipie” oraz „najliczniejszej rodzinie”. Podobnie jak w ubiegłym roku podczas biegów zapewniono profesjonalny pomiar czasu dzięki firmie „ZmierzymyCzas.pl”, której organizatorzy serdecznie dziękują za fachową obsługę.
Uczestnicy zawodów włączyli się także w akcję „Pobiec dla Natalki”, którą wspiera Fundacja PKO, dzięki której dziewczynka otrzymała pomoc finansową.
W dniu biegu rankiem ok. godz. 07.00 zaczęło mocno padać w Grodkowie, co mocno zmartwiło organizatorów, ale na szczęście opady deszczu szybko ustały, a potem jak dzień się zbliżał ku porze południowej, zrobiło się dość ciepło i nawet wyjrzało słońce, a to dobra aura do biegania.
Zanim rozpoczęły się biegi Pani Danuta Trzaskawska – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie jako organizator lokalny imprezy oraz gospodarz obiektu, w którym zlokalizowano biuro zawodów, przywitała przybyłych gości: Adriana Czubaka – Wojewodę Opolskiego jako szczególnego gościa, Michała Sieka – Opolskiego Kuratora Oświaty, Ewę Smolińską – Wicestarostę Powiatu Brzeskiego, Tomasza Różę – Radnego Powiatu Brzeskiego, Piotra Pakosza – Przewodniczącego Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, Filomenę Zeman – skarbnika Urzędu Gminy w Grodkowa, która reprezentowała Burmistrza Grodkowa i Dorotę Zawadzką – specjalistę ds. promocji i rozwoju lokalnego UG w Grodkowie.
Szczególnie serdecznie została powitana delegacja z miasta Beckum z Niemiec w składzie Erwin Wekeiser – Dyrektor Berufskolleg Beckum oraz Carsten Hüther – nauczyciel z tej szkoły, który ponadto pobiegł na dystansie 1963 m i to z dobrym czasem. Należy dodać, że Berufskolleg Beckum jest szkołą partnerską ZS CKP w Grodkowie.
Ze szczególną atencją zostali powitani: Henryka Gruszka, Aleksandra Moroń i Andrzej Jamro ze Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Wyklętych i zarazem przedstawiciele rodzin Żołnierzy Niezłomnych pomordowanych w Starym Grodkowie, a którzy byli i uczestniczyli w biegu na dystansie 1963 m, zarówno w tym roku, jak i latach ubiegłych. Oczywiście Pani Dyrektor powitała bardzo gorąco wszystkich uczestników obydwu biegów – dzieci w wieku szkolnym, a nawet przedszkolnym wraz z rodzicami, młodzież szkolną oraz osoby dorosłe w różnym wieku, bo przecież bez ich udziału nie byłoby tego biegu!
Następnie uczestników biegu powitał Pan Adrian Czubak – Wojewoda Opolski, który także otworzył bieg i był „startem biegu” na dystansie 5 km, a po zakończeniu biegu wręczał nagrody i wyróżnienia zawodnikom.
Nieco po godz. 12.00 rozpoczął się bieg na dystansie 1963 m. Zwycięzcami biegu w kategorii open kobiet zostali: I miejsce – Amelia Krysiak z Nysy klub „MUKS GIM2 Nysa” z czasem 07:55 min., II miejsce – Aleksandra Janusz z Nysy klub „MUKS GIM2 Nysa” z czasem 07:55 (różnica miejsc wynika z pomiaru czasu z dokładnością do setnych części), III miejsce – Joanna Święcicka z Brzegu z czasem 08:16, a Amelia Płonka z klubu „GZ LZS Grodków” z czasem 09:05 min. w „kategorii mieszkanka Grodkowa”. W kategorii open mężczyzn najlepsi okazali się z kolei: Krzysztof Pruciak z Oławy klub „Lecymy Durś” z Piekar Śląskich z czasem 07:55 min. – I miejsce, Albert Kuczyński z Brzegu z czasem 06:14 min. – II miejsce, Adrian Walczak z Gałązczyc z czasem 06:49 min. – III miejsce oraz Dawid Mierzwiński z czasem 07:25 min. w „kategorii mieszkaniec Grodkowa”.
Ok. godz. 12.40 zawodnicy wystartowali do biegu na dystansie 5 km. Zwycięzcami w kategorii open kobiet zostały: I miejsce – Anna Waliduda z Grodkowa klub „Kotwica Brzeg” z czasem 20:45 min., II miejsce – Edyta Berger z Otmuchowa klub TIGERS PRUDNIK/RUNNERS TEAM NYSA z czasem 24:02 min., III miejsce – Edyta Broniszewska z Nysy klub TIGERS PRUDNIK/RUNNERS TEAM NYSA z czasem 24:13 min., a Anna Waliduda oczywiście w „kategorii mieszkanka Grodkowa”. W rywalizacji mężczyzn w tej kategorii na podium stanęli: Sebastian Leśniak z Nysy klub TIGERS PRUDNIK/RUNNERS TEAM NYSA z czasem 18:08 min. – I m., Robert Figura z Węży z czasem 18:08 (także różnica miejsc wynika z pomiaru czasu z dokładnością do tysięcznych części) – II m., Krzysztof Pruciak z czasem 18:30 – III m., a Pan Łukasz Szczutowski z czasem 19:39 min. w „kategorii mieszkaniec Grodkowa”.
Pełne wyniki biegów dostępne są na stronie „ZmierzymyCzas.pl” pod linkami: www.zmierzymyczas.pl/images/20190303_Grodkow_wyniki_2KM.pdf oraz www.zmierzymyczas.pl/images/20190303_Grodkow_wyniki_5KM.pdf.
Także na powyższej stronie jest bogaty materiał fotograficzny pod linkiem www.zmierzymyczas.pl/wyniki.html w zakładce „galeria”.
Należy dodać, że organizatorzy przyznali nagrody w kategorii „najstarszy uczestnik biegu” dla Pani Józefy Duczkowskiej z Nysy oraz w kategorii „najmłodszy uczestnik biegu” dla Aleksandra Wosia z Wrocławia – lat 4, a nie był wcale ostatni, bo zajął 108. miejsce! Wręczono także dyplomy w kategorii „najliczniejsza ekipa” dla TIGERS PRUDNIK/RUNNERS TEAM NYSA oraz w kategorii „najliczniejsza rodzina” dla TEAM WOŚ.
Organizatorzy po wręczeniu nagród podziękowali serdecznie i kierują również podziękowania na łamach tego artykułu za okazaną życzliwość i wsparcie finansowe, materialne, logistyczne ze strony Burmistrza Grodkowa oraz wszelką pomoc udzieloną przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, a także za ogromne wsparcie wielu instytucji, organizacji i firm oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację imprezy: nauczycieli, pracowników i uczniów ZS CKP w Grodkowie, pracowników Domu Kultury, wolontariuszek wydających gorące napoje i posiłki, policjantów WRD KPP w Brzegu i Komisariatu Policji w Grodkowie, funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Grodkowie, harcerzy z Hufca ZHP w Grodkowie, druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, zwłaszcza za zapewnienie wspaniałego zabezpieczenia trasy biegu i miejsc bezpośrednio przyległych.
Ponieważ nie sposób wymienić wszystkich darczyńców i osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów, organizatorzy przekażą im specjalne podziękowania w formie dyplomu.
Dyrektor ZS CKP w Grodkowie składa również podziękowania dla Wojewody Opolskiego za udzielenie patronatu honorowego i obecność podczas Biegu Tropem Wilczym w Grodkowie oraz dla wszystkich uczestników biegu za udział.
Jeden z zawodników napisał: „Uwielbiam Państwa Bieg, patriotyczną atmosferę na nim” i dodał, że mógł wybrać inne miasto, ale zdecydował się przyjechać do Grodkowa i po raz trzeci. Organizatorzy są wdzięczni za takie miłe słowa, a pozytywnych ocen było więcej, co uprawnia do przytoczenia powyższej opinii i jest to najlepsza nagroda i ogromna zachęta do zorganizowania takiego biegu w przyszłym roku – zapraszamy zatem do Grodkowa w 2020 roku.

foto: www.zmierzymyczas.pl