GDDKiA rozstrzygnie w tym miesiącu przetarg na opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Brzegu wraz z przeprawą mostową

0
fot. GDDKiA

Pięć firm chce wykonać tzw. STEŚ (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe) dla wyczekiwanej od wielu lat inwestycji. Chodzi o obwodnicę Brzegu wraz z przeprawą mostową nad Odrą. Jak informują nas przedstawiciele opolskiego oddziału GDDKiA – rozstrzygnięcie przetargu jest na ostatniej prostej, a cała procedura zakończy się jeszcze w tym miesiącu.


– W ramach zlecanego STEŚ zostanie szczegółowo przeanalizowanych kilka możliwych do reali­zacji wariantów przebiegu obwodnicy, które zostaną poddane wielokryterialnej analizie porównawczej uwzględniającej szereg aspektów technicznych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Dokładna lokalizacja przeprawy mostowej nad Odrą zostanie wskazana dopiero po przeprowadzonych badaniach środowiskowych. Wiadomo z kolei, że obwodnica ominie Lubszę, a jeden z jej węzłów zostanie połączony z drogą krajową nr 39 pomiędzy Michałowicami i wspomnianą Lubszą. Drugi węzeł obwodnicy może znaleźć się na skrzyżowaniu DK 39 i DK 94 (pomiędzy Zielęcicami i terenami brzeskiej „Zielonki”) lub bezpośrednio na DK 94 w okolicy ZGO Gać. Długość planowanej obwodnicy wyniesie ok. 8,2 km, a jezdnia będzie liczyła po jednym pasie dla każdego kierunku. Na razie jednak to wszystko jest tylko planem, którego nie ma jeszcze nawet „na papierze”, ale realizacja założeń może ruszyć już wkrótce.

Spośród pięciu firm, które stanęły do przetargu, GDDKiA wyłoni jedną. Zwycięzca wykona szereg prac, ale najważniejszym wydaje się być raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Raport ten będzie poprzedzony rocznymi inwentaryzacjami i obserwacjami środowiskowymi w terenie. Dopiero po analizie tych działań zostanie rekomendowany najbardziej optymalny do realizacji wariant przebiegu drogi. W IV kwartale 2020 r. planuje się złożenie wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Uzyskanie takiej zgody może potrwać nawet pół roku, ale równolegle w tym czasie będą trwały prace nad tzw. koncepcją programową, czyli szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi. Zakończenie prac studialno-koncepcyjnych przewiduje się pod koniec 2021 r., a więc przetarg na budowę i sama budowa mogą ruszyć w 2022 roku.

Warto zaznaczyć, że nowy most na Odrze będzie posiadał duże znaczenie komunikacyjne regionalne i ponadregionalne – ze względu na fakt jego usytuowania w ciągu drogi krajowej w połowie odcinka drogi pomiędzy Wrocławiem i Opolem. Druga przeprawa mostowa w regionie przyczyni się również do poprawy warunków komunikacyjnych i strategicznych w przypadku sytuacji awaryjnych (ewakuacja ludności podczas powodzi w roku 1997 była ograniczona z powodu zamknięcia mostu na rzece Odrze w Brzegu i Oławie).

Przypomnijmy, że o drugą przeprawę mostową i obwodnicę miasta od wielu lat zabiegał były starosta Maciej Stefański. Po zmianie rządu w 2015 roku w końcu zainteresowano się tym tematem na szczeblu centralnym. Ówczesny szef powiatu brzeskiego mógł liczyć na wsparcie wojewody opolskiego Adriana Czubaka oraz posłanki Katarzyny Czochary. We wrześniu ubiegłego roku deklarację w tej sprawie złożył premier Mateusz Morawiecki, a miesiąc później wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz zatwierdził program inwestycyjny dla budowy obwodnicy Brzegu wraz z przeprawą mostową.

– Cieszę się, że po wielu latach ogromnych starań udało mi się znaleźć sojuszników w walce o przeprowadzenie tej kluczowej i ponadregionalnej inwestycji. To zadanie, które wymagało ogromnego wsparcia od Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka oraz posłanki PiS Katarzyny Czochary, za co chciałbym im serdecznie podziękować. Budowa alternatywnej przeprawy mostowej przez Odrę wraz z obwodnicą Brzegu to od lat najbardziej oczekiwana inwestycja przez mieszkańców naszego powiatu. Efektem są już pierwsze działania związane z przygotowaniem prac i dokumentów dotyczących tej inwestycji. Oby tak dalej! – podsumowuje Maciej Stefański, były starosta powiatu brzeskiego.