Brzeg: Nauczyciele strajkują, Urząd Miasta nie wydaje komunikatów, ale egzaminy odbędą się

0
fot. archiwum

Coraz częściej do naszej redakcji zgłaszają się rodzice uczniów, którzy pytają o sytuację w oświacie. Na stronie Urzędu Miasta w Brzegu, jako organu prowadzącego szkoły podstawowe, brak jest jakiegokolwiek komunikatu. Magistrat dotychczas milczał na ten temat, ale placówki edukacyjne zgodnie informują, że egzaminy gimnazjalne i ósmoklasistów „odbędą się zgodnie z przepisami i obowiązującymi procedurami”.


– Wczoraj zadzwoniłam do Urzędu Miasta, z biurem oświaty nie było żadnego kontaktu. Nikt nic nie wie, w końcu połączyłam się z panią sekretarz, ale ona też nic nie wiedziała. Przecież władze miasta od dawna wiedziały, że będzie strajk, a na stronie urzędu możemy tylko zobaczyć informacje o wydarzeniach, w których pan burmistrz brał udział. Nie ma nawet żadnej listy placówek, które strajkują, a my jako rodzice nie wiemy, czy nasze dzieci będą mogły przystąpić do egzaminów. To jest kompletna ignorancja i chowanie głowy w piasek przez urzędników – mówi nam pani Iwona, mieszkanka Brzegu.

Rzeczywiście, do czasu publikacji tego artykułu na stronie internetowej brzeskiego magistratu nie ma żadnej informacji związanej z protestem nauczycieli. Udało nam się jednak skontaktować z wiceburmistrzem miasta oraz kierownikiem oświaty.

– Wszystkie szkoły na swoich stronach internetowych przekazują rodzicom aktualne informacje. Egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty nie są zagrożone i odbędą się zgodnie z przepisami i obowiązującymi procedurami. Dyrektorzy tworzą zespoły komisji, a Gmina Brzeg podpisała porozumienie z dyrektorami w celu umożliwienia pracownikom z kwalifikacjami pedagogicznymi udziału w komisjach egzaminacyjnych – mówi Stanisław Kowalczyk, kierownik Biura Oświaty UM.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami placówek. Trzy razy dziennie otrzymujemy informacje o sytuacji bieżącej w każdej z nich. Egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty odbędą się w planowanych terminach. Pomagamy organizować funkcjonowanie szkół i przedszkoli. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze i w miarę rozwoju sytuacji zapraszam do kontaktu z dyrektorami placówek, którzy będą udzielali informacji na bieżąco – tłumaczy Tomasz Witkowski, wiceburmistrz Brzegu.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że po naszej interwencji Urząd Miasta w Brzegu planuje wydać komunikat w sprawie strajku nauczycieli i obecnej sytuacji w szkołach. Dodajmy, że zgodnie z art. 10 ustawy Prawo oświatowe za działalność szkoły odpowiedzialny jest organ prowadzący, a w tym przypadku Gmina Brzeg. Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

– „Z tego przepisu można wywieść odpowiedzialność organu prowadzącego za sposób funkcjonowania szkoły, również w czasie trwania egzaminów. Nie ulega ponadto wątpliwości, że jednostka samorządu terytorialnego, jako gospodarz miasta, gminy czy powiatu z racji swoich podstawowych obowiązków wynikających z innych przepisów odpowiada za zaspokojenie potrzeb mieszkańców. W kontekście planowanego strajku w szkołach może się to wiązać np. z koniecznością udzielenia pomocy rodzicom, którzy w tych dniach nie będą mogli zapewnić opieki swoim dzieciom” – powiedział dla portalu oświatowego Jacek Miklasiński, wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły i wizytator kuratorium oświaty.

Przypomnijmy, że egzaminy gimnazjalne odbędą się w dniach 10-11-12 kwietnia 2019 r., a egzaminy ósmoklasisty w dniach 15-16-17 kwietnia 2019 r.