Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze w Polskim Związku Działkowców

0

Do naszej redakcji dotarł list pana Leszka Ciepielskiego, skierowany do działkowców. Poniżej publikujemy jego treść.


Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze w Polskim Związku Działkowców

KOLEŻANKI I KOLEDZY DZIAŁKOWCY !!!

Zachęcam wszystkich do udziału w Walnych Zebraniach w naszych ogrodach.

Jak co roku o tej porze w PZD odbywają się Walne Zebrania Sprawozdawcze. Raz na cztery lata są to Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze. To właśnie w tym roku zostaną wybrane nowe Zarządy i inne organy statutowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Takie zebrania odbyły się już w kilku brzeskich sektorach ogrodowych zrzeszonych wokół Rodzinnych Ogrodów Działkowych z siedziby przy ul. Prochowej. Delegaci z tych sektorów Walne Zebranie odbędą w maju.

Innym dużym Rodzinnym Ogrodem Działkowym jest Relaks I i II z siedzibą przy ul. Fabrycznej posiadający 355 działek. W tym ogrodzie Walne Zebranie odbędzie się 13 kwietnia br. o godz. 10 w świetlicy przy ul. Wyszyńskiego 23.

Wasz udział w zebraniach jest szczególnie ważny tam gdzie zarządy działają źle i nie widać perspektywy rozwoju ogrodów. Moim zdaniem tak właśnie jest w Relaksie zarządzanym przez Prezesa Jerzego Zakrzewskiego (blisko 20 lat na stanowisku). Wielokrotnie o tym pisałem na łamach Panoramy. Po publikacji krytycznych artykułów otrzymałem od Prezesa Jerzego Zakrzewskiego pisemną propozycję objęcia stanowiska w strukturach ROD, nie skorzystałem z niej traktując ją jak próbę uciszenia mojej krytyki. Na Walnych Zebraniach w 2016 i 2017 roku przedstawiałem swoje kolejne zastrzeżenia co skutkowało zaocznym usunięciem mnie z PZD i ROD Relaks. Za oficjalny powodem usunięcia mnie z PZD podano mój udział w Konferencji Niezależnych Działkowców w Poznaniu w 2016r. i mój podpis pod petycją skierowaną do posłów i senatorów RP. Po usunięciu mnie  z PZD w mojej obronie stanął Prezydent Opola (organ nadzoru nad PZD) Pan Arkadiusz Wiśniewski i podległe mu Centrum Dialogu Obywatelskiego kierując 28 marca 2018r. sprawę do Sądu Rejonowego w Opolu zrzucając PZD szereg naruszeń statutowych przy podjęciu tej decyzji. Sąd jeszcze nie wydał wyroku.

Główne zastrzeżenia do działalności Zarządu ROD Relaks tyczą spraw finansowych a wśród nich do nierzetelnych rozliczeń finansowych, ukrywania przed działkowcami wysokości wynagrodzeń członków zarządu i innych osób, bezprawnego (oprócz nagród które im przysługują) wypłacanie sobie wynagrodzeń za działalność statutową, pobieranie opłat eksploatacyjnych za wodę i prąd, bierność zarządu w obowiązku statutowym integrowania społeczności poprzez brak obchodów Dnia Działkowca i to mimo kolejnych, dużych rocznic od utworzenia ogrodów, przeznaczanie naszych składek głównie na utrzymanie Zarządu (ok.70%), realizację inwestycji wyłącznie z dodatkowo pobieranych od nas pieniądze.

Podobne uchybienia o czym  też pisałem są i ROD „Brzeg” gdzie np. w 2017 r. do kasy wpłynęło od działkowców 187 821.31 zł. i z tej kwoty na inwestycję, remonty, bieżącą konserwację wydano kwotę 3075.00 zł, czyli ok. 2 %  a na utrzymanie Zarządu, poszła kwota ok. 150 tys. ok. 75 % rocznych wpływów.

Generalnie oburza mnie niewiarygodna  wręcz pazerność zarządu, którego utrzymanie roczne pochłania większość naszych składek i opłat.

To niewiarygodne i oburzające . Do tego przełożony naszych brzeskich prezesów zarządów ROD  – Prezes Zarządu Okręgowego PZD w Opolu prof. etyki Bartłomiej Kozera wg Nowej Trybuny Opolskiej – TW Kazimierz (link) na stronie internetowej PZD w Opolu (link) oskarża nie kogo innego a działkowców o prywatę i egoizm przy wnoszeniu opłat i składek za korzystanie z ogrodów.

Koniecznie powinniście wziąć udział w Walnym Zebraniu i zmienić składy Zarządów ROD. Głosujcie na nowych ludzi którzy mają wizję rozwoju naszych ogrodów. Ludzi którzy będą przestrzegać Ustawę o Stowarzyszeniach (nasze ogrody są Stowarzyszeniami Ogrodowymi od 2014r.), Statut, Regulamin i Uchwały Krajowej Rady PZD).

Na zebraniu szczegółowo rozliczcie zarządy z wydatków finansowych za ubiegły roku. Na utrzymanie Zarządu ROD Relaks wydaliśmy w 2016 r. ok. 42 tys. zł a w 2017 ok. 41 tys. Rozliczcie zarządy i z innych wydatków. Warto się tym zainteresować bo Zarząd zaprzestał, po zwróceniu im na to uwagi pobierać opłatę eksploatacyjną za wodę a opłatę eksploatacyjną za energię elektryczną zmniejszył z 16 zł na 5 złoty. Od blisko 3 lat nie było u nas drastycznej podwyżki opłat.

Bierzcie przykład z ROD „Kolejarz” przy ul. Małujowickiej, który po nieudanej próbie wcielenia go do Relaksu usamodzielnił się i pięknie się rozwija a do tego sam zbudował wodociąg którego otwarcie wg informacji od Pana Prezesa Zarządu ROD „Kolejarz”ma nastąpić lada chwila.

Dodam jeszcze, że w ubiegłym roku ustąpił ze stanowiska, podobno na własną prośbę „żelazny” prezes zarządu ROD „Brzeg” (na stanowisku 17 lat) do którego działalności było także wiele zastrzeżeń opisanych na  stronach Panoramy, które mogły mieć wpływ na jego odejście.

Ważnym jest też wybranie odpowiednich osób do Komisji Rewizyjnej. Powinni się w niej znaleźć ludzie krystalicznie uczciwi, niezależni i z wiedzą o rachunkowości. Takich którzy wykonywać będą realną społeczną kontrolę nad działalnością zarządów. To niezależny od zarządu organ który rok rocznie dokonuje oceny działalności finansowej.

Bez Waszego licznego udziału w Walnym Zebraniu zmiany w naszych rodzinnych ogrodach będą niemożliwe.

Życzę Wam udanych decyzji dla dobra naszych ogrodów.

Leszek Ciepielski