Coraz więcej seniorów z Opolszczyzny dorabia do emerytury

0
fot. ZUS

W ciągu czterech lat, liczba osób łączących pracę z zusowskim świadczeniem wzrosła aż o 30 proc. Dane ZUS potwierdzają, że na Opolszczyźnie jest coraz więcej pracujących emerytów. W regionie dorabia ponad 16 tys. seniorów. Handel detaliczny i hurtowy, opieka zdrowotna i socjalna, przetwórstwo przemysłowe oraz usługi ochrony mienia – to najczęściej wybierane branże.


– „Emeryci coraz częściej korzystają z dobrej koniunktury gospodarczej i zamiast odpoczywać, decydują się na podjęcie zatrudnienia. Na koniec 2018 r. w Polsce pracowało 747,2 tys. osób z prawem do emerytury. To 13,1 proc. ogółu osób pobierających emeryturę z ZUS” – czytamy w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– W naszym regionie, średnio na 1000 osób pobierających emeryturę, 115 osób to dorabiający emeryci. Najwięcej aktywnych zawodowo seniorów mieszka w województwie wielkopolskim – 154 osoby na tysiąc emerytów i w mazowieckim, gdzie na tysiąc emerytów, ciągle pracuje 153. Najmniej aktywni są świadczeniobiorcy z podkarpackiego i świętokrzyskiego – to odpowiednio 82 i 95 osób dorabiających do emerytury – wylicza Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego

Wśród pracujących emerytów, którzy podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, najwięcej pracuje na podstawie umowy o pracę (39,2 %). Własną działalność gospodarczą prowadzi aż 29,2 proc. seniorów, zaś w ramach umowy zlecenia dorabia 25,8 proc. emerytów. Jeszcze wyższy odsetek osób z umową o pracę jest w gronie emerytów opłacających składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Taka grupa to 57.9 proc., a osoby z umową zlecenie to 34,3 proc.

– Najwięcej, bo prawie 15 proc. opolskich nestorów dorabia w handlu hurtowym i detalicznym, w co wlicza się również naprawę pojazdów. Sporo emerytów udziela się w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, bo to 12,6 proc., w przetwórstwie przemysłowym – 11,9 proc. oraz w usługach ochrony mienia i administrowania, to 9 proc. W naszym regionie najmniejsze wzięcie wśród zarabiających seniorów ma informatyka i komunikacja oraz działalność związana z rozrywką, kulturą i rekreacją. W tych branżach pracuje 1-2 proc. emerytów – informuje Sebastian Szczurek.

Większość, bo 56 proc. pracujących emerytów, to kobiety. Dlaczego panie częściej decydują się na taki krok? W Polsce, średnia emerytura kobiety jest niższa od świadczenia mężczyzny o ponad 1000 zł brutto. Kobiety mając niższe świadczenia niż mężczyźni, m.in. z powodu niższych zarobków, krótszego stażu pracy oraz niższego o 5 lat wieku emerytalnego, mają większą motywację do uzupełnienia swoich dochodów.