Fundacja Rozwój i Stowarzyszenie „Zdrowie“ wychodzą z inicjatywą opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

0
fot. Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

O tym, że w Brzegu brakuje opieki dla osób niepełnosprawnych w godzinach popołudniowych, mówi się od dawna. Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy przy BSSM świadczą taką opiekę, ale w godzinach od 7:00 do 15:00. Z nowym pomysłem wychodzi Fundacja Rozwój oraz Stowarzyszenie „Zdrowie“.


– Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM wykonuje na co dzień mnóstwo pracy. Opiekunowie z WTZ oraz ŚDS zajmują się osobami niepełnosprawnymi od rana do godzin popołudniowych. Po godzinie 15:00 brakuje opiekunów, którzy mogliby zająć się tymi osobami – mówi Marek Kołkowski, prezes Fundacji Rozwój.

Wolontariusze wystąpili do Gminy Brzeg z prośbą o udostępnienie pomieszczenia w jednym z przedszkoli, gdzie takie zajęcia mogłyby zostać prowadzone, jednak sprawy nie udało się załatwić. Wtedy z pomocą pojawiło się Stowarzyszenie „Zdrowie“ działające przy Zespole Szkół Medycznych w Brzegu.

Stowarzyszenie „Zdrowie“ prowadzi między innymi praktyki uczniowskie w Zespole Szkół Medycznych w Brzegu i właśnie w ramach praktyk studentów terapii zajęciowej prezes Grażyna Lechki zaproponowała dodatkowe zajęcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich opiekunów. Od 18 marca 2019 roku, w każdy poniedziałek, w godzinach od 15.00 do 17.00 odbywają się zajęcia terapeutyczne prowadzone pod okiem specjalistki, opiekunki praktyk, mrg Bożeny Fałkowicz. Opiekunowie prawni mogą wtedy mieć czas dla siebie, a od jesieni planowane są także zajęcia dla nich.

– Opiekunowie prawni i ich rodziny borykają się z wieloma problemami. Bardzo często potrzebują wsparcia natury psychologicznej, wymiany doświadczeń i wyrażenia swoich uwag co do funkcjonowania osób niepełnosprawnych w naszym mieście. Chcemy im to umożliwić. Na zajęcia czekają jeszcze osoby niepełnosprawne intelektualnie poruszające się na wózkach. Musimy dostosować dojazd do pomieszczeń, gdzie odbywają się zajęcia – wyjaśnia Grażyna Lechki.

– To bardzo dobra inicjatywa i świetna wiadomość dla osób niepełnosprawnych. Na razie mogą liczyć na popołudniową opiekę jeden dzień w tygodniu, ale to dopiero początek. Nasza współpraca będzie w przyszłości polegała m.in. na tym, że po godz. 15:00 nie będziemy musieli odwozić naszych podopiecznych do ich domów, tylko bezpośrednio do „Medyka” – tłumaczy Magdalena Kłoda, kierownik WTZ przy Brzeskim Stowarzyszeniu Chorych na SM.

Warto dodać, że bez nagłaśniania możliwości opieki popołudniowej do wolontariuszy zgłosiło się już 20 rodzin. Na zajęcia nadal można się zgłaszać telefonicznie pod numerem 509 503 921. Fundacja Rozwój i Stowarzyszenie „Zdrowie“ z pewnością mogliby oferować więcej godzin pracy, jednak do tego potrzebne jest zewnętrzne wparcie finansowe. Być może samorządy lub prywatni sponsorzy spojrzą na tak ważne działania przychylnym okiem.