Partnerski Zespół Kooperacyjny kompleksowo będzie pomagał osobom potrzebującym

0

Samorządy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu oraz Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM realizują międzyregionalny projekt na rzecz potrzebujących osób. W tym celu powołano specjalny zespół, który zajmie się problemami rodzin na różnych płaszczyznach.


– Pierwsze robocze spotkanie obyło się 15 maja. W skład kilkunastoosobowego zespołu wchodzą m.in.: przedstawiciele policji, rady miejskiej, kuratorzy sądowi, pracownicy brzeskiego MOPS-u, Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Szansa” w Brzegu oraz Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM – mówi Magdalena Kłoda, kierownik WTZ przy BSSM.

Zadaniem Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego będzie nawiązanie skutecznej i trwałej współpracy międzyinstytucjonalnej, potrzebnej do realizacji działań na rzecz osób i rodzin potrzebujących. Zespół najpierw zdiagnozuje problem, a następnie ukierunkuje działania, aby go rozwiązać. Siedzibą zespołu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu.