Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu będzie współpracować z Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie

0

Pomysł utworzenia w Brzegu muzeum kresowego nie udał się włodarzowi miasta. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez resort kultury powstało ono w Lublinie. Nie oznacza to jednak, że Brzeg nie będzie miał własnej wystawy poświęconej Kresom Wschodnim, a dzięki staraniom dyrektora Muzeum Piastów Śląskich ustalono ramy współpracy z Muzeum Lubelskim, które tworzy Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.


W ubiegłym tygodniu (29-31 maja), w Lublinie odbyło się spotkanie dyrektorów muzeów i instytucji kultury z obszaru polityki pamięci prowadzonych i współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Brzeski Zamek Piastów reprezentowali dyrektor Dariusz Byczkowski i wicedyrektor Anna Techmańska.

Wykłady, prezentacje i dyskusje odbywały się w Klasztorze Ojców Dominikanów, a jednym z tematów było utworzenie Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, które znajdzie swoją lokalizację w Pałacu Lubomirskich przy Placu Litewskim w Lublinie.

Ogólnym założeniem jest to, aby historyczny obiekt, z zachowaniem jego zabytkowych walorów, pełnił funkcję nowoczesnego muzeum edukacyjnego, wykorzystującego nowoczesną technikę multimedialną do przekazywania treści w atrakcyjnej formie. Jednak istotę jego stanowić będą historyczne eksponaty – czyli tak jak w tradycyjnym muzeum. Aby sprostać wszystkim zadaniom, konieczna będzie przebudowa gmachu, a projekt jest ambitny.

Co ciekawe, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu też będzie miało do powiedzenia coś istotnego w tej kwestii, bo jest w trakcie realizacji wystawy kresowej.

– Rozmawialiśmy na ten temat zarówno z Panią Dyrektor Muzeum Lubelskiego Katarzyną Mieczkowską, jak i z Panią Ewą Michońską, koordynator Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, oraz z Panem Marcinem Gapskim, współautorem koncepcji nowo tworzonego oddziału. Poinformowaliśmy o naszych staraniach w celu upamiętnienia Kresów widzianych z perspektywy tych, którzy zostali z Kresów wygnani. Najważniejsze jest to, że zostały ustalone ramy współpracy między naszymi muzeami, co się tyczy tematyki kresowej i równoległych działań w tym zakresie w obu instytucjach – mówi Dariusz Byczkowski, dyrektor MPŚ w Brzegu.