Mieszkańcy Lubszy blokowali drogę krajową 39. Protestują przeciwko pomięciu ich miejscowości w planach budowy obwodnicy Brzegu

2
fot. archiwum / Mieszkańcy Lubszy blokowali drogę krajową 39

Lubszanie wyszli dziś (14.06) z transparentami na przejście dla pieszych w ciągu DK 39. Mieszkańcy tej miejscowości blokowali „krajówkę” w ramach protestu przeciwko planom budowy nowej obwodnicy Brzegu z pominięciem Lubszy. Protestujący zapowiedzieli, że takie akcje będą powtarzać do skutku.


– Obecnie przez Lubszę przebiega droga krajowa. Natężenie ruchu jest bardzo duże, ale nikt nad tym nie panuje. Protestujemy dlatego, że była planowana obwodnica Brzegu i Lubszy. Na naszych działkach wyodrębniono tereny, na których nie mogliśmy inwestować, nawet nie można było sadzić drzew, bo mówiono nam, że tędy będzie przebiegała obwodnica. A teraz dowiadujemy się, że ktoś chce nas zrobić w przysłowiowego konia, bo obwodnica skończy się przed Lubszą i cały tranzyt zostanie skierowany na naszą miejscowość – tłumaczy pan Dariusz, który dziś przyszedł protestować.

– Domagamy się, aby obwodnica przechodziła według pierwotnych planów, czyli żeby wchodziła na drogę krajową 39 za Lubszą, a nie przed Lubszą. Nie zgadzamy się, żeby już duże natężenie ruchu zostało dodatkowo skumulowane. Cały czas wiedzieliśmy, że ma być nowa obwodnica, ale nikt nas nie informował, że ruch z obwodnicy zostanie skierowany do Lubszy. My, nasze dzieci i wnuki też chcemy żyć, chcemy móc bezpiecznie przejść z jednego chodnika na drugi. Będziemy protestować i blokować drogę do skutku – dodaje mieszkanka Lubszy.

Przypomnijmy, że na przełomie marca i kwietnia br., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg i podpisała umowę z wykonawcą na prace projektowe wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39. Z dostępnej dokumentacji przetargowej wynika, że rekomendowana trasa nowej obwodnicy ma mieć swój początek na skrzyżowaniu DK 39 i DK 94 (na wysokości Zielęcic i Skarbimierza, a koniec na DK 39 za Michałowicami, ale przed Lubszą.

– Według otrzymanych informacji od projektanta, droga ma się kończyć przed miejscowością Lubsza od strony Brzegu, mimo, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziana jest rezerwa drogowa omijająca największą miejscowość w gminie. Uważam, że poprzez skrócenie tej drogi, przez Lubszę będzie przejeżdżało trzykrotnie więcej ciężarówek niż ma to miejsce dzisiaj. To jest niedopuszczalne w dzisiejszych czasach, aby ktoś próbował zaoszczędzić 12 mln zł na tak dużej inwestycji, kosztem „ugotowania” naszej miejscowości ogromnym natężeniem ruchu – komentuje Bogusław Gąsiorowski, wójt Lubszy.

Wójt dodaje, że odbył już w tej sprawie pierwsze spotkanie ze starostą powiatu brzeskiego Jackiem Monkiewiczem. Udało nam się ustalić, że władze powiatu zamierzają wspierać mieszkańców Lubszy w ich staraniach, aby obwodnica przebiegała zgodnie z ich oczekiwaniami.

O stanowisko i komentarz poprosiliśmy również przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu. Poniżej publikujemy pełną treść komunikatu nadesłanego przez Agatę Andruszewską z biura ds. komunikacji GDDKiA w Opolu:

„GDDKiA realizuje zadania na sieci dróg krajowych z uwzględnieniem obciążenia ruchem na danych odcinkach. Nie inaczej jest na drodze krajowej nr 39 gdzie największe natężenie ruchu notujemy na odcinku wokół miejscowości Brzeg. Dalej na północ natężenie ruchu znacząco spada. Dlatego w pierwszej kolejności podjęliśmy prace studyjno-koncepcyjne dla obwodnicy miejscowości Brzeg. Prace na kolejnych odcinkach drogi krajowej nr 39, tak jak w przypadku pozostałych dróg, będą realizowane z uwzględnieniem natężenia ruchu.

Średniodobowe natężenie ruchu w miejscowości Brzeg wynosiło w 2015 r. (ostatni Generalny Pomiar Ruchu, który jest przeprowadzany co 5 lat) 13790 poj./dobę, które przekracza wartości średnie dla wszystkich dróg krajowych wynoszące 11178 poj./dobę.
W związku z powyższym, w pierwszej kolejności rozpoczęto prace przygotowawcze właśnie dla tego odcinka drogi krajowej nr 39. Lubsza leżąca w ciągu drogi krajowej nr 39, ze względu na czterokrotnie mniejsze obciążenie ruchem na poziomie 3118 poj./dobę, obecnie nie jest przedmiotem prowadzonych prac.

15.04.2019 r. rozpoczęte zostały prace studyjno-koncepcyjne dokumentacji projektowej etapu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla obwodnicy miejscowości Brzeg w ciągu DK nr 39.

Na tak wczesnym etapie projektowym wyznacza się warianty przebiegu nowej drogi w celu znalezienia optymalnego korytarza przebiegu obwodnicy i rekomendowania go do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach”