IX sesja Rady Miejskiej Brzegu – głosowania nad udzieleniem absolutorium i wotum zaufania burmistrzowi

0

Dziś (17.06) o godz. 9:00, w sali stropowej brzeskiego ratusza rozpocznie się IX sesja Rady Miejskiej Brzegu. W porządku obrad – oprócz stałych punktów – znajdują się m.in.: sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2018 rok; przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi, a także rozpatrzenie raportu o stanie gminy, które zakończy się głosowaniem nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

Przypomnijmy, że w debacie nad raportem o stanie gminy, radni będą zabierać głos bez ograniczeń czasowych. Głos także mogą zabrać mieszkańcy, którzy zebrali wymaganą ilość podpisów poparcia. Zapraszamy na tekstową relację na żywo. 


23.03

Koniec obrad

23.01

Następna planowana sesja RM odbędzie się 26 września.

23.00

Przewodniczący Niesłuchowski odczytuje korespondencję jaka dotarła do Biura Rady Miasta

22.56

Teraz radny Prajs  zaprasza na imprezy organizowane przez miasto i powiat.

22.55

Powoli kończy się już dyskusja na temat interpelacji. Teraz radni rozmawiają o sprawach porządkowych.

22.49

Radna Kulczycka dalej wypowiada się na temat możliwości odczytywania interpelacji. Radny Grabowiecki stwierdza że składanie interpelacji to około 30 minut więc nie mają one aż tak wielkiego wpływu na długość trwania obrad. Radny Grabowiecki w odpowiedzi radnemu Andruchowiczowi stwierdza, że inwigilacja zakłada jakieś skryte metody, a on to wszystsko o czym mówił po prostu widział

22.44

Radna Listowska stwierdza, że niektóre wyrażenia i zwroty w interpelacjach to mowa nienawiści. Radna stwierdza, że jej to nie odpowiada.

22.41

Radna Kulczycka nie zgadza się z propozycją aby nie odczytywać interpelacji. To może niech burmistrz nie odczytuje swojego sprawozdania – stwierdza radna Kulczycka

22.38

Radna Kulczycka stwierdza, że radnemu Surdyce nie pozwolono do końca się wypowiedzieć. Radna prosi aby przewodniczący odczytywał wyniki głosowań. Radna stwierdza, że należy przy każdej wycince konsultować to z mieszkańcami.

22.36

Burmistrz Wrębiak dziękuje radnym za dyskusję. W sprawie podwyżek dla nauczycieli stwierdza, że cały czas analizuje sytuację budżetową.

22.35

Radna Listowska pyta o odpowiedź burmistrza na temat podwyżki dla nauczycieli

22.31

Radny Grabowiecki – stwierdza, że radny Andruchowicz złożył wniosek o przerwaniu dyskusji za inspiracją burmistrza Wrębiaka, który do niego telefonował. Randy Andruchowicz stwierdza, że radny „bawi się tu w inwigilację”. Nie złożyłem tego wniosku z inspiracji burmistrza.

22.30

Teraz Wolne wnioski i informacje.

22.26

Teraz czas na kolejny punkt. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2018 rok. Sprawozdanie dostępne TUTAJ

22.23

Radny Wikieł i Wojcik apelują o większe środki dla klubu kolarskiego

22.16

Koniec dyskusji na temat basenu. Teraz Informacja na temat podziału środków finansowych na działalność sportową w Gminie Brzeg. INFORMACJA DOSTĘPNA TUTAJ

22.12

Co jest droższe wybudowanie hali czy boiska wielofunkcyjnego – porównując obie koncepcje budowy basenu – pyta Wrębiak. Podobnie według niego jest z basenem krytym i basenem otwartym. Według Kulwickiego przy rozbudowie basenu krytego zabraknie miejsca na odpowiednią nieckę otwartą. Według niego lepszą koncepcją jest budowa basenu otwartego przy Korfantego

22.08

Radny Socha – trzeba powiedzieć mieszkańcom, że jak będziemy chcieli rozbudować basen kryty to będziemy potrzebowali 45 milionów. Jeśli na to się zdecydujemy to nie zrealizujemy innych inwestycji. Nas stać na basen przy Korfantego a na rozbudowę krytej pływalni raczej nie. Powinien pan wstępnie oszacować tę propozycję – zwrócił się do burmistrza radny Socha

22.06

Radna Kulczycka – niech pan nie mówi mieszkańcom, że jak chcę inną lokalizację to znaczy że nie chcę basenu. To mieszkańcy powinni zdecydować gdzie budować basen

22.04

Mieszkańcy nie chcą basenu krytego. Chcą basen otwarty. Moja koncepcja zakłada budowę basenu na skarpie, a potem ewentualnie rozbudujmy basen kryty. – stwierdza Wrębiak

22.03

Zróbmy dwie koncepcje basenów i dajmy mieszkańcom zdecydować. Pokażmy obiekt, który będzie funkcjonował dłużej niż dwa miesiące. Zróbmy referendum – stwierdza radny Wikieł

22.02

Jeśli ktoś mówi, że chcę basen ale nie w tym miejscu to niestety powinien powiedzieć, że nie chce wybudować basenu w tej kadencji – stwierdza Wrębiak

22.01

Pytanie o lokalizację sprawia, że „wyrzucamy w błoto pieniądze na projekt” – stwierdza Wrębiak

21.59

My chcemy basem tylko prosimy aby rozważyć kwestię lokalizacji, aby zapytać mieszkańców czy chcą lokalizacji basenu na Korfantego. Jestem za proszę o konsultację położenia basenu – stwierdza radna Kulczycka

21.56

Ja chcę basen budować. Obawiam się finansów, czy nas będzie na to stać – kwituje Wrębiak Stwierdza, że to radni zdecydują czy będziemy budować kąpielisko.

21.54

Zróbmy basen na miarę naszych możliwości – kontynuuje Wrębiak. Zależy mi na tym żeby spełnić oczekiwania mieszkańców. Pierwszy etap nie zaspokaja potrzeb mieszkańców, dlatego mówimy o basenie na skarpie. Jeśli te niecki okażą sie za małe to budujmy wtedy następną – stwierdza Wrębiak

21.51

Teren przy krytej pływalni to ciężki do inwestycji obszar. Są tam podziemia. – odpowiada Wrębiak. Dla niego rozbudowa basenu krytego wraz z otwartym to kwestia na przyszłość. Moja koncepcja jest usystematyzowana. Najpierw zrobiliśmy rewitalizację zbiornika naturalnego, a teraz zrobimy kąpielisko. To będzie nasz wspólny sukces – stwierdza Wrębiak

21.49

Radny Wikieł stwierdza, że powinno się wykonać drugą koncepcję aby mieszkańcy mogli zdecydować. Lepiej żeby mieszkańcy mieli wybór między rozbudową krytego kąpieliska o otwartą nieckę a budowę trzech otwartych niecek na skarpie.

21.47

Wszystko mamy w tym projekcie na minimum. Minimalna ilość parkingów, minimalna odległość od kąpieliska. Wszystko jest na minimum – stwierdza radny Grabowiecki

21.44

Mieszkańcy wybrali – odpowiada Niesłuchowski. Wybrali burmistrzem Jerzego Wrębiaka – nie mnie.  – stwierdza Niesłuchowski odpowiada na zarzuty Kulczyckiej. Albo zrobimy kompaktowy basen, albo będziemy o nim tylko mówić – konkluduje Niesłuchowski
Deklaruje, że będzie dążył do konsultacji społecznych – nawet referendum

21.43

Proszę zobaczyć jakie są inne obiekty. – kończy Wrębiak

21.41

Mieszkańcy oczekują kąpieliska. Obiecywałem je 5 lat temu i chcę je zrealizować – odpowiada Wrębiak

 

21.39

Pierwsze słowo powinno należeć do mieszkańców nie do projektantów – stwierdza radna Kulwicka. Radna pyta Niesłuchowskiego o jego koncepcje kąpieliska. Przecież stwierdzał, że koncepcja burmistrza Wrębiaka była bez sensu – pyta radna Kulczycka. Powinniśmy to poddać konsultacjom społecznym. Co na to mieszkańcy okolicznych terenów. Co z pomysłem tężni? – pyta radna Kulczycka

21.36

Radny Szpulak pyta co z wodą po sezonie letnim. – Woda będzie odprowadzana do kanalizacji – w ten sposób będą opróżniane niecki – odpowiada Kulwicki.

21.36

Warto poczekać na projekt i wtedy zadecydować czy realizować tę inwestycję.

21.33

Radna Listowska chce przenieść nieckę dziecięcą tam „gdzie mają być tężnie” i powiększyć nieckę sportową. Wrębiak odpowiada, że najlepiej powierzyć tę sprawę fachowcą. Każda dodatkowa niecka to koszt 6 milionów złotych – stwierdza Wrębiak. Staram się oscylować (cokolwiek to to znaczy :-)) wokół 20 ,milionów za całość – dodaje burmistrz

21.31

Burmistrz Wrębiak stwierdza, że jest jeszcze rezerwa parkingowa od strony Zajazdu. Tam można będzie parkować.

21.28

Jeśli ulica Toruńska, czy Poznańska ma być wykorzystywana na parkingi do kąpieliska to ja mówię stanowcze nie – stwierdza radna Listowska –  To będzie bardzo uciążliwe dla mieszkańców

21.23

Współczynnik powierzchni na osobę w części rekreacyjnej wyniesie 2,7 metra na osobę, w niecce sportowej ten współczynnik wyniesie 4 metry – stwierdza Kulwicki

Jeśli wejdzie tam te zaplanowane 400 osób to będziemy jak sardynki – stwierdza radny Wikieł.

21.21

W tym roku zakończymy etap projektowania. Potem będziemy planować to w budżecie. Realizacja to minimum 2 lata. Czyli optymistycznie wychodzi 2022 rok zakończenie budowy.

21.20

Chodzi o prostą koncepcję bez żadnych udziwnień które będą generować koszty – stwierdza Wrębiak (cokolwiek to znaczy)

21.19

Nie mamy perspektywy dofinansowanie. To będzie inwestycja realizowana z własnych środków. Zakładam, że będzie kosztować więcej – stwierdza Wrębiak

21.17

Mieszkańcy nie chcą takiego kąpieliska – chcą odtworzenia kąpieliska takiego jak było kiedyś – stwierdza radna Głogowska

21.17

Radna Głogowska – Piękne wizualizacje, podobne do wizualizacji plaży nad Odrą

21.15

Burmistrz Wrębiak stwierdza, że teren wokół kąpieliska to też bardzo dobre miejsce na … TĘŻNIE

21.13

Radna Biss wyraża wątpliwości dotyczące miejsc parkingowych oraz uciążliwości dla mieszkańców pobliskich posesji. Założeniem jest korzystanie z transportu miejskiego i rowerów – odpowiada Kulwicki

21.12

Być może burmistrzowi chodzi o powierzchnię lustra wody – postaramy się sprawdzić niebawem…

21.11

Stwierdzenie Wrębiaka jest co najmniej „dziwne” – kąpielisk w Nysie to przecież obiekt powyżej 20000 m2 – INFO TUTAJ

21.09

Burmistrz Wrębiak stwierdza, że planowany obiekt będzie większy niż w Nysie…

21.07

Wykonanie wszystkiego – całego kompleksu to kwota ponad 15 milionów złotych

21.03

Wizualizacje są bardzo podobne do tych przedstawianych przez Wrębiaka w kampanii wyborczej – dostępne są tutaj

21.00

Dyrektor Kulwicki przedstawia wizualizację planowanego obiektu.

20.56

Niecka sportowa może mieć 12,5  na 25 metra.

20.54

Kąpielisko składać się będzie z 3 niecek: rodzinnej, rekreacyjnej i sportowej. Pierwsza niecka będzie miała głębokość od 20 do 40 cm. Niecka rekreacyjna będzie miała długość 50 metrów – głębokość od 80 do 1,2 metra

20.52

Według Kulwickiego lokalizacja takiego obiektu będzie spełniać wszelkie wymagania i normy.

20.47

Dyrektor Kulwicki przedstawia slajdy dotyczące koncepcji budowy kąpieliska przy Korfantego. Według Kulwickiego projektowane kąpielisko będzie jeśli chodzi o lustro wody porównywalna z kąpieliskiem w Oławie. Jednocześnie będzie mogło się kąpać 400 osób, czyli zdaniem Kulwickiego będzie mogło z kąpieliska korzystać około 1000 osób  – stwierdza Kulwicki. Miejsc postojowych w pasie ruchu będzie około 50 – podsumowuje Kulwicki. Miejsc postoju dla rowerów będzie około 100.

20.45

Kolejny punkt obrad. Informacja dotycząca koncepcji budowy kąpieliska przy ul. Korfantego. INFORMACJA DOSTĘPNA TUTAJ

20.43

Radni zastanawiają się gdzie umiejscowić naturalne lodowisko w Brzegu. Pada pomysł fosy przy zakładzie karnym oraz kwadratówki. W wypadku kwadratówki zakłócałoby to tzw. efekt „bioróżnorodności” jaki był zakładany w projekcie dofiinansowania tej inwestycji.

20.36

Kwestia sztucznego lodowiska to koszt około 300000 do 400000 złotych – jeśli chodzi o dzierżawę na jeden sezon.

20.34

Wrębiak stwierdza, że ten obiekt – chodzi mu o stadion – powinien mieć sztuczne oświetlenie i bieżnie sześciotorową. To jest obiekt bardziej treningowy niż wyczynowy – stwierdza Wrębiak.

20.30

Nawierzchnia na sztucznym boisku jest już lekko podniszczona. Koszt położenia nowej nawierzchni to wydatek około 1,5 miliona. Remont bieżni to podobny wydatek – informuje dyrektor Kulwicki

20.27

Radny Różański pyta o boisko przy „Jedynce”. Otrzymuje odpowiedź, że miasto złożyło wniosek do ministerstwa. W skali kraju przeznaczono około 10 mln złotych, więc szanse nie są wielkie.

20.24

Radna pyta o plac zabaw przy Korfantego. Dyrektor odpowiada, że zwrócił się do projektantów ewentualnych niecek basenowych żeby uwzględnili miejsce na plac zabaw – odpowiada Kulwicki.

20.18

Radna Kulczycka pyta co można zrobić aby „Brzeżanie mogli się pluskać w tej wodzie”. Dyrektor Kulwicki odpowiada, że warunki sanitarne pozwalają wejść do wody. Obiekt nie ma charakteru kąpieliska i można ewentualnie brodzić, a nie próbować się kąpać.

  • To raczej nie kąpielisko, ale miejsce gdzie być może będzie można spędzić bezpiecznie czas nad wodą  – kończy Kulwicki

20.16

Radna Biss pyta o potencjalnego inwestora na terenie Mariny. Nie ma żadnego chętnego na ewentualne dzierżawienie obiektu gastronomicznego przy Marinie – odpowiada Kulwicki

20.14

Rozbudowa skateparku na stadionie to wydatek ponad 1 miliona złotych. W tej chwili nie ma szans na dofinansowania takiego obiektu – informuje dyrektor Kulwicki

20.10

Oświetlenie sztuczne płyty głównej miejskiego stadionu nie jest na razie możliwe. Nie ma żadnych programów dofinansowujących takie inwestycje – informuje dyrektor Kulwicki.
Informuje również, ze przy okazji remontu obecnej bieżni będzie dokonywana jej rozbudowa.

20.05

Radna Listowska uważa, że przy miejskiej Marinie nie ma takiego miejsca gdzie można by było zorganizować grill. Chodzi jej o też miejsce do ogniska. Otrzymuje odpowiedź, że MOSiR stara się w trakcie różnego rodzaju wydarzeń organizować takie miejsca. – Stworzenie stałego miejsca moim zdaniem nie ma sensu. Także nie ma obecnie możliwości stworzenia takiego miejsca z powodu braku terenu – stwierdza dyrektor Kulwicki.

20.03

Teraz czas na Informacja na temat stanu, wykorzystania oraz planów rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Gminy Brzeg. Informacja dostępna TUTAJ

20.03

Radni przyjmują analizę

19.58

Niestety na cmentarzach komunalnych korzystający z nich nie segregują odpadów. W związku z tym we własnym zakresie ZNM segreguje odpady – najczęściej dokonują tego osoby  odpracowujące niezapłacony  czynsz w mieszkaniach komunalnych.

19.55

Radna Kulczycka pyta o adaptację budynku na Grobli – około 700000 złotych. Otrzymuje odpowiedź, że ta kwota zawiera tylko zadania remontowe związane z samym budyniem, bez instalacji zewnętrznych i przyłączy.

19.51

Radna Listowska pyta o problem z miejscami pochówku na cmentarzu miejskim. Pyta czy rozwiązaniem nie będzie kolumbarium. Dyrektor Sidor odpowiada, że są już stworzone plany rozbudowy cmentarza i budowy kolumbarium

19.47

W ZNM w ostatnim czasie była bardzo duża rotacja jeśli chodzi o pracowników – informuje dyrektor Sidor. Wynika to jego zdaniem z niezbyt wysokich płac oraz ze względu na specyfikę pracy polegającą czasem na rozwiązywaniu dużych ludzkich problemów.

19.43

Dyrektor Sidor informuje, że miasto posiada obecnie tylko 1608 mieszkań i zapowiada zaprezentowanie nowego projektu uchwały dotyczącej zbywania mieszkań, który będzie miał na celu ograniczenie sprzedaży lokali przez miasto

19.37

Kolejny punkt obrad. Analiza działalności ZNM w Brzegu w 2018 roku. ANALIZA DOSTĘPNA TUTAJ

19.36

Radni przyjmują informację.

19.34

Teraz Informacja o działaniach w zakresie profilaktyki zdrowotnej w żłobkach, przedszkolach i szkołach. DOSTĘPNA TUTAJ

19.27

Kolejny punkt obrad. Informacja o naborze do żłobka, przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem stanu zatrudnienia nauczycieli. INFORMACJA DOSTĘPNA TUTAJ

19.27

Radni przyjmują informację

19.24

Radny Wójcik również wyraził swoje zaniepokojenie. Radny Grabowiecki chciałby wiedzieć czy na spadek populacji ma większy wpływ migracji, czy różnicy w liczbie zgonów i urodzeń

ANALIZA DOSTĘPNA TUTAJ

19.22

Radny Niesłuchowski wyraża swoje zaniepokojenie treścią raportu.

19.16

Kolejna punkt obrad Analiza demograficzna Gminy Brzeg w latach 2015 – 2018.

19.15

Rani przyjmują uchwałę

19.11

Kolejny punkt obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania imienia Jana Olszewskiego rondu mającemu powstać na skrzyżowaniu ulic Ofiar Katynia z Kamienną oraz ulicą Powstańców Śląskich i Mickiewicza ( druk nr 22)

Radni przyjmują uchwałę

19.09

Radny Niesłuchowski uważa, że to wymaga szerokich konsultacji.

19.09

Radna Głogowska uważa, że należy zapytać mieszkańców jakie nadać imię stadionowi

19.05

Radna Kulczycka zgadza się z burmistrzem i uważa, że należy się zastanowić też nad innymi kandydaturami do nadania imienia stadionowi

19.04

Dlaczego miałoby to zakłócić negocjacje ze sponsorem – nie daje za wygraną radny Grabowiecki. Wrębiak odpowiada, że być może jest to „przejęzyczenie”….

19.01

Radny Grabowiecki przytacza wypowiedź burmistrza Wrębiaka który stwierdził, że nadanie imienia stadionowi będzie przeszkadzać w znalezieniu sponsora tytularnego. Wrębiak uważa, że być może pojawią się jakieś inne propozycje. Jesteśmy zaskoczeni tego typu tematem – podsumowuje Wrębiak

18.57

Radny Wójcik uważa, że nadanie imienia to świetny pomysł i przedstawia krótki życiorys Kazimierza Boruty

18.54

Następny punkt obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadania Stadionowi Miejskiemu nazwy Kazimierza Boruty ( druk nr 21)

18.53

Radni przyjmują uchwałę

18.51

Kolejny punkt obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Opolskiemu Kuratorowi Oświaty na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Brzegu ( druk nr 20)

18.51

Radni przyjmują uchwałę

Radna Kulczycka pyta o wartość działki. Otrzymuje odpowiedź, że jest warta około 26 000 złotych.

Radny Szpulak pyta o problem wejścia do tego budynku. Burmistrz Wrębiak stwierdza, że ta działka graniczy z wejściem do budynku po byłej szkole przy ulicy Młynarskiej i prokuratura zdecyduje jak rozwiązać ten problem.

18.48

Następny punkt obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratury Okręgowej w Opolu darowizny działki nr 239/1 przy ul. Kowalskiej ( druk nr 19)

18.47

Radni przyjmują uchwałę

18.46

Kolejny punkt obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie sprzedaży stanowiącego własność Gminy Brzeg, lokalu mieszkalnego nr 26 położonego w budynku przy ul. Krzyckiej 92B we Wrocławiu ( druk nr 18)

18.45

Radni przyjmują uchwałę

18.44

Następny punkt obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie: odpłatnego nabycia udziału własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzegu przy ul. Piłsudskiego 12 ( druk nr 17)

18.42

Radni zdążyli uchwalić już 8 takich uchwał. Zostały jeszcze 2

 

18.31

Teraz seria uchwał w sprawie opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg

18.29

Kolejny punkt obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów ( druk nr 8)

18.27

Kolejną uchwałę radni przyjmują szybko i bez dyskusji.

18.26

Następny punkt obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/56/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Chrobrego 20 w Brzegu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków ( druk nr 7)

18.25

Radni przyjmują uchwałę

18.24

Kolejny punkt obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Brzeg oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji ( druk nr 6)

Radni przyjmują uchwałę

18.23

Następny punkt obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie:zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 5)

18.22

Radni przyjmują uchwałę

18.19

Kolejny punkt obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie:zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok ( druk nr 4)

18.18

Dzień dobry. Witam ponownie – tak Niesłuchowski wznawia obrady sesji

17.46

Przewodniczący Niesłuchowski ogłasza 30 minut przerwy

17.45

Radni przyjmują uchwałę.

17.44

Następny punkt obrad: przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzegu ( druk nr 3)

17.40

Radni przyjmują uchwałę

Kolejny punkt obrad: przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzeg wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2018 rok ( druk nr 2) 

17.38

Radny Andruchowicz składa wniosek o zamknięcie dyskusji. Radni przegłosowują wniosek.

17.36

Największą pozycją w zaległościach wobec miasta na przykład niezakończone postępowanie wobec nieistniejących ju z Zakładów Tłuszczowych, które na chwilę obecną wynosi kilka milionów złotych – taką otrzymuje odpowiedź.

17.33

Radna Listowska pyta o wymagalne zobowiązanie gminy w wysokości 41 mln złotych. Pyta skąd na przykład zaległości w czynszach i najmie wobec miasta w postaci 2,5 mln złotych

17.31

Radna Głogowska pyta przewodniczącego Niesłuchowskiego czy ma przychodzić z własnym nagłośnieniem żeby on nie odbierał cały czas głosu. Przewodniczący Niesłuchowski po raz kolejny odbiera głos radnemu Surdyce.

17.28

Radna Kulczycka mówi o nieprawidłowościach przy wyłanianiu wykonawców do usług zlecanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich. Dyrektor Marek Sidor tłumaczy, że nie zawsze najniższa oferta jet tą która należy wybierać. Wyjaśnia, że w regulaminie  ZNM wszystkie zamówienia poniżej 30000 euro stosuje się uproszczoną formę zamówień

17:25 – Głos zabrał radny Tomasz Wikieł, a teraz Jadwiga Kulczycka

17:22 – Wznowienie obrad po przerwie nie przynosi zmian – przewodniczący Niesłuchowski nie chce udzielić głosu radnemu Surdyce

17:10 – Wywiązała się ostra dyskusja pomiędzy radnym Surdyką a przewodniczącym Niesłuchowskim. Mieliśmy kilka minut przerwy

17:02 – Radny Kazimierz Kozłowski prosi burmistrza, aby ten pokazał „ile pobierała gazeta” wcześniej – w poprzedniej kadencji

16:55 – Głos zabrała Jadwiga Kulczycka. Radna – podobnie jak Grzegorz Surdyka – uważa, że były naciski i sugestie, a praca nie była komfortowa

16:52 – Radna Biss mówi również o „redaktorze obecnym na sali”, i ma nadzieje, że weźmie on to pod uwagę i nie będzie takich informacji upubliczniał. Radna chyba zapomniała, że sesja w formie audio i wideo transmitowana jest na żywo i temat o swoim zatrudnieniu w PCK poruszyła sama.

16:50 – Radna odnosi się do swojego zatrudnienia w PCK. Renata Biss mówi o insynuacjach, ale za chwilę poprawia się i mówi, że jakaś forma zatrudnienia tam jest, ale nie załatwiał tego jej burmistrz

16:47 – Teraz do sprawy odnosi się Renata Biss. Radna mówi, że nie wie, kto wywierał rzekome naciski

16:46 – Radny Żebrowski uważa, że nikt nikogo nie pospieszał w czynnościach kontrolnych

16:43 – Głos zabrał radny Janusz Żebrowski. Przewodniczący opisuje chronologicznie prace komisji

16:40 – Grzegorz Surdyka zakończy odczytywanie zdania odrębnego do opinii Komisji Rewizyjnej

16:25 – Z wypowiedzi radnego Grzegorza Surdyki wynika, że burmistrz nie udostępniał radnemu wszystkich umów zawartych z mediami.

16:10 – Zdaniem Grzegorza Surdyki, przewodniczący Komisji Rewizyjnej zakończył prace komisji w trakcie trwania kontroli, były one prowadzone chaotycznie i z naciskami na szybkie działania. Radny Surdyka zwraca uwagę, że Janusz Żebrowski na co dzień pracuje w spółce miejskiej MZMK podlegającej burmistrzowi

16:08 – Przypomnijmy, że przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest radny Janusz Żebrowski.

16:07 – Radny Grzegorz Surdyka odczytuje zdanie odrębne do opinii komisji rewizyjnej

16:02 – Burmistrz nie zgadza się i uważa, że powinno działać się medialnie bardzo szeroko

16:00 – Radny Krzysztof Grabowiecki zwraca uwagę na wydatki medialne. Pyta, czy 117.000,00 zł to nie jest przesada jak na możliwości Gminy Brzeg: – Komu to jest potrzebne? Panu?”

15:56 – Jacek Niesłuchowski bierze w obronę burmistrza. Radna zwracała wcześniej uwagę, na delegacje burmistrza i wydatki na hotele: – Jeśli jeden hotel jest za 450 zł, a drugi za 250 zł, to który powinniśmy wybierać? – zadawała pytanie Jadwiga Kulczycka. Przewodniczący Jacek Niesłuchowski odpowiedział, że wybiera się ten, w którym są wolne miejsca. Burmistrz Wrębiak skwitował to uśmiechem.

15:49 – Radna Kulczycka nawiązuje do udostępnianych jej dokumentów podczas kontroli. Jej zdaniem przekazano jej m.in. informacje o jednym z odbytych szkoleń, ale pominięto w nich blok tematyczny „Jak wygrać wybory samorządowe”

15:41 – Radna Jadwiga Kulczycka uważa, aby prace komisji rewizyjnej były uregulowane regulaminem. Radna mówi, że członkowie komisji nie mogli nawet przedyskutować niektórych spraw, wywierano na ich presję, aby przeprowadzić kontrolę szybko.
„Pan zawsze używa słowa „transparentność”, ale ja nie widzę tej transparentności” – radna Kulczycka zwraca się do burmistrza Wrębiaka, podkreślając, że jej zdaniem niektóre wydatki są dokonywane bez rozeznania rynku

15:37 – Teraz punkt „i” ws. nad wykonaniem budżetu, czyli dyskusja

15:32 – Kolejny podpunkt: przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzegu. Odczytuje radny Janusz Żebrowski

15:19 – Przypominamy, że relację wideo z sesji na żywo można oglądać w serwisie YT. W związku z tym, że brzeski magistrat wyłączył możliwość odtwarzania relacji na innych stronach, należy przejść bezpośrednio do serwisu You Tube.

15:16 – Teraz czas na podpunkt „f”: Stanowisko Burmistrza do Opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2018 rok oraz sprawozdania z badania kontrolnego przeprowadzonego przez członka Komisji Rewizyjnej w oparciu o upoważnienie Rady Miejskiej Brzegu – radnej Jadwigi Kulczyckiej

14:51 – Przez moment mieliśmy chwilę niepewności, czy jest konieczność, aby radny Żebrowski odczytywał cały dokument. Okazuje się, że tak. Janusz Żebrowski kontynuuje…

14:48 – Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Brzegu do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2018 rok przedstawia Janusz Żebrowski

14:42 – Punkt 8. dzisiejszej sesji: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2018 rok

14:38 – Przechodzimy do głosowania nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. 11 radnych za, 4 radnych przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Projekt uchwały >>>TUTAJ<<<

14:33 – Przewodniczący Jacek Niesłuchowski mówi, że widział już kilka raportów o stanie gminy. Sam brał udział w tworzeniu takiego raportu o stanie województwa. Przewodniczący Niesłuchowski zwraca uwagę na realizację strategii: – „W przyszłym roku prosiłbym aby owskaźnikować te obszary w takim raporcie” 

14:30 – Głos zabiera Grzegorz Surdyka. Radny rozpoczyna od wycinki drzew i ochrony środowiska. Zwraca również uwagę na to, że w raporcie o stanie gminy brakuje informacji o stanie gospodarki. Radny Surdyka mówi również o dużych wydatkach na promocję gminy, która tak naprawdę jest promocją burmistrza

14:22 – Radny Janusz Wójcik zwraca uwagę na problem demografii

14:21 – Głos zabrał Radosław Preis. Radny w swoje dość długiej przemowie odniósł się do spraw zieleni, zabytków i podwórek

14:04 – Radny Krzysztof Grabowiecki zwraca uwagę, że w raporcie o stanie gminy nie ma żadnych informacji o wydatkach na media. Zdaniem radnego są to tak znaczące wydatki, że powinny być ujęte w raporcie – tylko w 2018 roku wydano na ten cel ponad 110 tys. złotych

14:02 – Przypomnijmy, że również przy planach przebudowy ul. Jana Pawła II część drzew wyznaczono do wycinki z tego samego względu

13:59 – Wracamy na chwilę do wycinki drzew. Te przy ulicy Kamiennej zostały wycięte ze względu na to, że kolidowały z przebudową drogi, nie ze względu na to, że są chore.

13:49 – Radna Listowska odnosi się do tych informacji i uważa, że gdyby były one zawarte w raporcie o stanie gminy, to z pewnością do tematu podeszłaby inaczej

13:46 – Wiceburmistrz Tomasz Witkowski mówi, że radna zwraca uwagę tylko na kwestie szkolne, a korzyści uzyskiwane są jeszcze m.in. dla BCK

13:45 – Radna Renata Listowska uważa, że składka na stowarzyszenie z aglomeracją wrocławską jest zbyt duża w porównaniu do realnych korzyści – „Wg. mnie jest ona ekonomicznie nieuzasadniona”

13:42 – „Mamy zainteresowanie, przyjeżdżają różne firmy, które się interesują” , „Biznes lubi ciszę” – odpowiada Jerzy Wrębiak

13:40 – Radna Jadwiga Kulczycka dopytuje o temat terenów inwestycyjnych na Zielonce. Ilu zgłaszało się inwestorów, jaki był powód ich rezygnacji

13:33 – Radna Renata Listowska zwraca uwagę, że w raporcie o stanie gminy jest informacja m.in. o skateparku przy ul. Korfantego. Radna pyta, czy ten skatepark tam jest? Burmistrz odpowiada, że nie ma, a informacja pojawiła się, bo był składany wniosek o dofinansowanie na to zadanie

13:27 – Radna Jadwiga Kulczycka dziękuje panu Romanowi za zwrócenie uwagi na problem wycinki. Sama widziała jak na ul. Długiej wycinano zdrowe drzewa.

13:25 – Radny Janusz Wójcik wraca do tematu zieleni. Zastanawia się, czy miasto nie potrzebuje ogrodnika miejskiego, który byłby fachowcem w tej dziedzinie

13:21 – Radna Renata Biss wraca do sprawy mieszkaniowej pana Przemysława. Dyrektor ZNM mówi, że takich sytuacji jest więcej. Zaznacza jednak, że jeśli sąd nie orzekł przydziału mieszkania socjalnego, to taka osoba otrzymuje lokal tymczasowy na 3 miesiące

13:20 – „Ja jestem tym burmistrzem, który chroni zieleń” – kończy Jerzy Wrębiak

13:15 – Burmistrz nawiązuje do kwestii bezpieczeństwa i jego odpowiedzialności w przypadkach, kiedy drzewo zagraża zawaleniem się

13:14 – „Sanuję głos mieszkańców” – mówi Jerzy Wrębiak

13:11 – Inne zdanie ma burmistrz jeśli chodzi o wycinkę drzew i prosi panią Joannę Dubas, aby ta przedstawiła jak wygląda procedura ws. wycinki drzew. Dowiadujemy się, że zgodę wydaje starosta, burmistrz sam sobie zgody nie wydaje

13:08 – Burmistrz Jerzy Wrębiak uważa, że ten temat nie powinien być dzisiaj rozpatrywany

13:06 – Radny Piotr Szpulak nawiązuje do szokujących informacji przekazanych wcześniej przez pana Przemysława

13:06 – Teraz czas na radnych. Radni będą debatować nad raportem

13:04 – „Panie burmistrz, ja proszę, aby petycje mieszkańców były brane pod uwagę” – kończy swoje przemówienie pan Roman

13:02 – „Drzewa z murszem żyją po 150 lat, więc proszę nie pisać takich rzeczy w pismach urzędowych, bo to jest komedia”. „Urząd burmistrza jest utrzymywany z podatków, a więc pan burmistrz jest u mieszkańców w pracy, więc powinien wykonywać polecenia mieszkańców”

12:58 – „Napisano, że drzewa są chore, ale żadnych badan dendrologicznych nie ma”. „Jak ktoś jest chory, to się go leczy, nie wycina” – komentuje pan Roman

12:54 – Mieszkaniec miasta przytacza petycję 188 mieszkańców, którzy prosili o niewycinanie drzew na ul. Jana Pawła. Przypomnijmy, że był to najliczniejszy wniosek mieszkańców jednak władze miasta nie opracowały nawet koncepcji przebudowy ul. Jana Pawła bez wycinki

12:52 – „Mam syna, który ma 14 lat i nawet on zwraca uwagę i mówi – tato w mieście jest coraz mniej cienia”

12:51 – Pan Roman omawia problem wycinki drzew. Szczegółowo przytacza przykłady

12:50 – „Pochodzę z Katowic, ale w Brzegu mieszkam od 17 lat”

12:49 – Teraz głos zbiera pan Roman Kisiel

12:48 – „Pan dyrektor ZNM pracuje dla burmistrza. Czy pan ma do niego jakiś kredyt zaufania? Naliczają mi opłaty za wodę, której tam nie ma, komornik dolicza dodatkowe koszty. Czy Pan jest w stanie sprawdzić ten lokal?” – mieszkaniec Brzegu zwraca się do burmistrza.

12:46 – Na sali zapanowała cisza…

12:44 – „Kto odpowiada za przekazanie takiego lokalu? Umowa najmu była zawarta na 3 miesiące. Prosiłem o przedłużenie najmu, ale nie zrobiono tego i mieszkam tam już 4 lata”

12:43 – W mieszkaniu nie ma wody, a naliczane mu są opłaty: „Mieszkam gorzej niż psy w schronisku, bo one mają wodę, a ja jej nie mam”

12:42 – Mieszkaniec Brzegu przedstawia swoją sytuację mieszkaniową.

12:38 – Teraz głos zabierze pan Przemysław Wujek

12:37 – Rzeczywiście, w ostatnim czasie wielu mieszkańców kontaktowało się nawet z naszą redakcją, wskazując na brak koszenia trawy na terenach zarządzanych m.in. przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zgoda”

12:35 – Na mównicy pani Elżbieta Kużdżał. Była miejska radna rozpoczyna od stanie zieleni. Zwraca uwagę na zaniedbania, ale nie po stronie gminy, tylko wspólnot mieszkaniowych

12:34 – Jako pierwsi głos zabiorą mieszkańcy.

12:33 – Koniec. Koniec prezentacji. Teraz czas na debatę o raporcie

11:40 – Pełna treść raportu dostępna jest >>> TUTAJ <<<

11:38 – Raport o stanie gminy jest obszernym dokumentem, dlatego  zreferowany zostanie w formie prezentacji

11:36 – W tym punkcie głos mogą zabrać mieszkańcy. Do przewodniczącego wpłynęły trzy wnioski, a więc troje mieszkańców miasta będzie mogło wypowiedzieć się

11:35 – Najpierw burmistrz przedstawi raport, następnie odbędzie się debata, a na końcu radni będą głosować nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania

11:33 – Jacek Niesłuchowski wznawia obrady

11:32 – Zaraz po przerwie radni przystąpią do rozpatrywania raportu o stanie Gminy Brzeg

11:17 – Koniec dyskusji do sprawozdania z bieżącej działalności burmistrza. Przewodniczący ogłasza 13 minut przerwy. 

11:16 – Wiceburmistrz Bartłomiej Kostrzewa odpowiada, że zakres prac obejmuje m.in.: parking, 5 zatok autobusowych, oświetlenie i monitoring, małą architekturę, łącznik pomiędzy Placem Dworcowym a ul. Trzech Kotwic. Nie jest przewidziana wycinka dębów

11:14 – Przewodniczący Jacek Niesłuchowski prosi, aby burmistrz szerzej opowiedział o planowanej budowie centrum przesiadkowego. Radny pyta również o drzewo, które znajduje się na tym terenie.

11:05 – Projekt realizuje firma M-Park. Burmistrz odpowiada, że projekt nie jest jeszcze odebrany i firma dokona wymiany uschniętych nasadzeń. Dodatkowo należy zabezpieczyć pieniądze w budżecie na opiekę nad tymi roślinami.

11:03 – Radna Renata Listowska zwraca uwagę, że część nowych nasadzeń drzew już została zniszczona. Mieszkańcy informowali radną o kilku nieprawidłowościach przy samych pracach: Czy ktoś dba o to, żeby te nowe nasadzenia podlewać? Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie?

11:00 – Radna Renata Biss pyta o wydawanie zaświadczeń przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Burmistrz Jerzy Wrębiak odpowiada, że zainteresowanie jest bardzo duże.

10:55 – Czas na dyskusję do sprawozdania. Radny Radosław Preis zwraca uwagę na zmianę organizacji ruchu do przebudowy ul. Chrobrego: To jest jeszcze pac budowy, a poruszają się tamtędy auta i panuje tam nieporządek

10:43 – Teraz kolejny 6. punkt dzisiejszych obrad: Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej. Jerzy Wrębiak odczytuje sprawozdanie

10:40 – Radni przystępują do składania interpelacji. Odczytują je, przedstawiają je w sposób jasny i klarowny. To pokazuje niezrozumiałe wcześniej zamiary radnej Listowskiej, która próbowała ograniczyć radnym możliwość transparentnego przedstawienia problemu na sesjach.

10:38 – Po zasięgnięciu porady prawnej radna wycofuje swój wniosek.

10:36 – Przechodzimy do kolejnego punktu: Interpelacje i wnioski radnych

Radna Renata Listowska zgłasza wniosek formalny, aby interpelacje składać tylko w formie pisemnej, aby nie odczytywać ich na sesjach. Radna argumentuje, że takie interpelacje są zamieszczone na BIPie i każdy może je tam odnaleźć. Radna Listowska tłumaczy, że wówczas sesje będą prowadzone sprawniej

10:33 – Kolejny punkt dzisiejszych obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 25.04.2019 r.

Radni głosują i przyjmują protokół

10:31 – Głos zabrał przewodniczący RM. Jacek Niesłuchowski zwraca uwagę na to, jak ważne są środki unijne i jak dużo przez 15 lat trafiło ich do Brzegu.

10:24 – Radny Radosław Preis dziękuje pracownikom Urzędu Marszałkowskiego za sprawne dysponowanie środkami unijnymi. Radny podkreśla, że w ostatnich latach, zarówno za kadencji poprzednich, jak i obecnych władz miasta, do Brzegu trafiło bardzo dużo dofinansowań.

10:01 – Przypominamy, że relację wideo z sesji na żywo można oglądać w serwisie YT. W związku z tym, że brzeski magistrat wyłączył możliwość odtwarzania relacji na innych stronach, należy przejść bezpośrednio do serwisu You Tube.

9:56 – Przewodniczący Jacek Niesłuchowski zwraca uwagę, że obecnie omawiany jest punkt „15 lat w UE”, a o wodzie na Korfantego będzie można porozmawiać w późniejszej części sesji.

9:54 – Wiceburmistrz Tomasz Witkowski odczytał raport o jakości wody w zbiorniku wodnym przy ul. Korfantego. Według badań woda spełnia wymogi zdatności do kąpieli.

9:53 – Radna Anna Głogowska pyta Bartłomieja Kostrzewę, co znaczy, że rezonator spełnił swoją rolą? Czy możemy wejść do te wody i wykapać się? Wiceburmistrz odpowiada, że to znaczy, że jeśli porówna się badania wody przed użyciem rezonatora i po użyciu rezonatora, to cechy tej wody są lepsze.

9:50 – Radny Janusz Wójcik chwali możliwość pozyskiwania dofinansowań ze środków unijnych. Dziękuje także burmistrzom za skuteczność w pozyskiwaniu tych środków.

9:46 – Radny Tomasz Wikieł pyta wiceburmistrza Kostrzewę, czy rezonator funkcjonujący na dawnym kąpielisku przy ul. Korfantego spełnił swoje zdanie. Wiceburmistrz odpowiada, że tak, bo pokazują to badania wody.

9:44 – Zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, są omawiane bardziej szczegółowo. Gmina Brzeg zrealizowała w tym okresie zadania za łączną kwotę ok. 71 mln zł. Największe z nich to m.in.: wdrażanie strategii niskoemisyjnej ponad 14 mln zł, przebudowa amfiteatru wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego blisko 10 mln zł, poprawa jakości środowiska miejskiego ponad 8 mln zł, rewaloryzacja ratusza ponad 11 mln zł, przebudowa BCK ponad 9 mln zł, rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego 3 mln zł.

9:35 – W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Gmina Brzeg zrealizowała zadania za łączną kwotę ok. 51 mln zł. Największe inwestycje w tym okresie, to budowa miejskiego stadionu oraz rewitalizacja przestrzeni miejskiej w centrum miasta (m.in. remont ul. Długiej, budowa przystani rzecznej „Marina”)

9:16 – Prezentację omawia wiceburmistrz Bartłomiej Kostrzewa

9:15 – Przechodzimy do 3. punktu porządku obrad: Prezentacja – 15 lat Polski i Brzegu w Unii Europejskiej – informacja podsumowująca inwestycje i inne działaniach Gminy Brzeg zrealizowane ze środków europejskich po wstąpieniu do Unii Europejskiej.

9:13 – Oba wnioski zostały przyjęte

9:11 – Burmistrz Jerzy Wrębiak składa wniosek do porządku obrad. Chodzi o projekt uchwały, który był omawiany wcześniej na komisjach. Radny Grzegorz Chrzanowski wycofuje projekt uchwały nr 23.

9:10 – Przewodniczący Jacek Niesłuchowski otwiera IX sesję Rady Miejskiej Brzegu

9:09 – Radni logują się do systemu

9:08 – Otwarcie sesji przedłuża się prawdopodobnie na drobne problemy techniczne