Trzy kandydatury w nowym konkursie na dyrektora BCM

0

Wczoraj (24. czerwca) upłynął termin składania ofert na szefa brzeskiej lecznicy. Jak poinformowało nas brzeskie starostwo: – „do nowego konkursu zgłosiły się trzy osoby: Kamil Dybizbański, Jan Jóźków oraz Iwona Lewandowska”.


Zarząd Powiatu Brzeskiego po nieudanych negocjacjach z Krzysztofem Zajkowskim ogłosił nowy konkurs. Tym razem wiadomo od początku, że wyłonionej osobie przez komisję konkursową będzie proponowany kontrakt menedżerski. Dalej jednak nie wiadomo w jakiej wysokości będzie wynagrodzenie.

Przypomnijmy, pierwszy konkurs na to stanowisko ogłoszono w połowie marca. Oferty złożyło wówczas 9 kandydatów, a kilka tygodni później komisja konkursowa wybrała Krzysztofa Zajkowskiego. Środowisko medyczne i opozycja od razu zwrócili uwagę, że wybrana osoba jest związana politycznie z władzami powiatu (były kandydat Platformy Obywatelskiej na radnego miasta), a takiemu rozwiązaniu wcześniej zaprzeczał starosta Jacek Monkiewicz.

Kontrowersje pojawiły się również w trakcie negocjacji warunków zatrudnienia. W samym ogłoszeniu o konkursie na to stanowisko zabrakło informacji w zakresie formy zatrudnienia. Kandydaci nie wiedzieli, czy będzie to umowa o prace, czy kontrakt menedżerski. Istotną kwestią była również wysokość wynagrodzenia.

Krzysztof Zajkowski oczekiwał 15.000 zł brutto miesięcznie, a Zarząd Powiatu zaproponował początkowo 9.500 zł brutto. W podjętej 3. czerwca uchwale o zakończeniu postępowania konkursowego czytamy, że: „W trakcie negocjacji Zarząd zaproponował
rozwiązanie kompromisowe – wynagrodzenie w ramach kontraktu menedżerskiego, które będzie miało 2 składowe: część stałą w kwocie 11.000 zł brutto miesięcznie oraz zmienną (wynagrodzenie roczne za efekt pracy)”.

Ostatecznie kandydat zażądał wynagrodzenia stałego w wysokości ok. 12.678 zł brutto
miesięcznie, co było jednym z powodów zakończenia przeciągających się negocjacji. Nowy konkurs ogłoszony 12. czerwca określa już formę zatrudnienia i jest to kontrakt menedżerski. Brakuje w nim wysokości wynagrodzenia, jednak kandydaci muszą być przygotowani na kwoty proponowane wcześniej przez Zarząd Powiatu, a więc ok. 11.000 zł brutto miesięcznie.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur wyznaczono do 26 lipca.