Radni Powiatu Brzeskiego wspierają mieszkańców Lubszy. Chodzi o budowę obwodnicy Brzegu

0
fot. archiwum / Mieszkańcy Lubszy blokowali drogę krajową 39

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Brzeskiego radni podjęli uchwałę intencyjną, w której stanowczo sprzeciwią się pominięciu miejscowości Lubsza w projektowanej inwestycji drogowej. Powiatowi samorządowcy zwracają się również z apelem do radnych wojewódzkich oraz gminnych, w tym do Rady Powiatu Oławskiego, Rady Gminy Oława oraz Rady Gminy Popielów, o wsparcie tej inicjatywy.


Przypomnijmy, w ubiegłym roku zatwierdzono program inwestycyjny dla budowy obwodnicy Brzegu wraz z przeprawą mostową. Początkowo mówiło się o infrastrukturze, która spowoduje rozładowanie ruchu drogowego w Brzegu i Lubszy. Pierwsze mapki wskazywały, że obwodnica omie obie miejscowości.

Na przełomie marca i kwietnia br., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Mostowych rozstrzygnęła przetarg i podpisała umowę z wykonawcą na prace projektowe wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39. Z dostępnej dokumentacji przetargowej wynika, że rekomendowana trasa nowej obwodnicy ma mieć swój początek na skrzyżowaniu DK 39 i DK 94 (na wysokości Zielęcic i Skarbimierza, a koniec na DK 39 za Michałowicami, ale przed Lubszą.

W połowie czerwca mieszkańcy Lubszy rozpoczęli swój protest i zablokowali drogę krajową 39. Lokalna społeczność nie zgadza się na wariat proponowany przez GDDKiA.
– Domagamy się, aby obwodnica przechodziła według pierwotnych planów, czyli żeby wchodziła na drogę krajową 39 za Lubszą, a nie przed Lubszą. Nie zgadzamy się, żeby już duże natężenie ruchu zostało dodatkowo skumulowane. Cały czas wiedzieliśmy, że ma być nowa obwodnica, ale nikt nas nie informował, że ruch z obwodnicy zostanie skierowany do Lubszy – mówili mieszkańcy Lubszy.

Ich stanowisko wspierają władze powiatu brzeskiego. W podjętej uchwale czytamy m.in., że: „(…)Skala planowanej inwestycji oraz jej charakter przyczyni się do obecnego natężenia ruchu, gdyż zwiększy się ruch od strony Wrocławia, jeszcze bardziej utrudniając życie mieszkańcom Lubszy(…)”.

Rada Powiatu Brzeskiego zwróciła się tym samym z apelem do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad gmin położonych na terenie powiatu brzeskiego, Rady Powiatu Oławskiego, Rady Gminy Oława i Rady Gminy Popielów, o wsparcie inicjatywy określonej w podjętej uchwale.

Z informacji jakie GDDKiA przekazała kilka dni temu sołtys Lubszy Beacie Frąckowiak wynika, że: „Aktualnie realizowane zlecenie prac projektowych nie obejmuje swoim zakresem m. Lubsza, gdyż nie jest to przewidziane w uzgodnieniu przez Ministra Infrastruktury dla tego zadania w programie inwestycji, ani ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. W ramach opracowania STEŚ (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe – red.) zostaną wykonane analizy i prognozy ruchu, które uwzględnią projektowaną obwodnicę Brzegu w ciągi DK 39 i jej wpływ na natężenie ruchu w istniejącym układzie komunikacyjnym, w tym również na istniejącym odcinku DK39 w m. Lubsza”.