PKS przeniósł kasę biletową i biura z Placu Dworcowego do siedziby przy ul. 1 Maja

0
Jerzy Wrębiak

Pomysł utworzenia centrum przesiadkowego przy Placu Dworcowym nabiera tempa. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brzegu właśnie zwolniło pomieszczenia w budynku dawnej poczekalni autobusowej i przeniosło kasę biletową oraz biuro podróży do swojej siedziby przy ul. 1 Maja.


Przypomnijmy, że w 2018 roku Gmina Brzeg nabyła za kwotę 578.100,00 zł prawa do użytkowania wieczystego tego terenu. Na początku czerwca br. wniosek miasta pn. „Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu” uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 1 509 647,00 zł. Jak informuje brzeski magistrat: – „Wartość zadania obejmującego swoim zakresem m.in. budowę nowego parkingu, zatok autobusowych, oświetlenia, jak również małej architektury wynosi 2 554 331,06 zł”.

Prezes PKS w Brzegu wyjaśnia, że zgodnie z umową opuszczono zajmowane dotychczas pomieszczenia, a kasa biletowa została przeniesiona do głównego budynku Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej. Od lipca br. w siedzibie przy ul. 1. Maja funkcjonuje także biuro podróży i ubezpieczeń. Godziny pracy pozostały bez zmian.

Dodajmy, że budowa nowoczesnego centrum przesiadkowego przy Placu Dworcowym przewidziana jest na lata 2019 – 2020.