„Kikuty drzew” na ul. Kamiennej zostaną usunięte

0

Remont miejskiego odcinka ul. Chrobrego dobiega końca. Drogowcy niebawem przeniosą się na ul. Kamienną, gdzie niedawno dokonano wycinki drzew. Część mieszkańców zwraca uwagę na dość nietypowe prace, bo obcięto korony zdrowych drzew, a „kikuty” zostawiono. Brzeski magistrat informuje, że pozostałości po drzewach zostaną usunięte.


W ostatnim czasie do naszej redakcji dotarły zapytania mieszkańców miasta o „kikuty drzew na ul. Kamiennej”. Brzeżanie zdążyli już chyba przywyknąć do wycinania drzew wszędzie tam, gdzie pojawia się jakiś remont, ale na ul. Kamiennej obcięto na razie same korony drzew.

– „W naszym mieście znów haratają zdrowe drzewa. Tym razem na ulicy Kamiennej. W jakim celu obcięto korony, a kikuty zostawili? Kto w ogóle daje pozwolenie na takie niszczenie przyrody?” – pytają mieszkańcy Brzegu.

Odpowiedź znaleźliśmy w brzeskim magistracie. Wniosek o pozwolenie na wycinkę złożył burmistrz Brzegu, a decyzję wydał starosta Powiatu Brzeskiego. Na ulicy Kamiennej wycięto 10 drzew ze względu, jak często podczas sesji RM nazywają to urzędnicy miejscy, na „kolizję z planowanym remontem drogi”. Po zakończonych pracach przewiduje się nowe nasadzenia w ilości 17 sztuk drzew z gatunku grusza drobnoowockowa.

– „Pozostałości po drzewach zostaną usunięte w trakcie wykonywania przebudowy drogi – wykonywania koryta pod nową konstrukcję drogi. Na ulicy Kamiennej wycięto 10 sztuk drzew. W ramach inwestycji nie zostaną już wycięte żadne drzewa, jednak na ulicy Kamiennej znajduje się jedno drzewo z gatunku klon pospolity, które obecnie jest suche a w momencie wykonywania dokumentacji było drzewem zdrowym i nie podlegało wycince. Decyzję na wycinkę drzew wydał Starosta Brzeski w dniu 23.03.2018 roku po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Brzegu z dnia 13.12.2017r. Wniosek został złożony w konsekwencji opracowanego projektu przebudowy dróg gminnych ulic Kamiennej i B. Chrobrego, po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę wydanej przez Starostę Brzeskiego w dniu 14.09.2017r. oraz w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania. Brak możliwości zaadaptowania istniejących drzew po przebudowie drogi wynikał z faktu występowania tych drzew w skrajni jezdni, kolizji ze zjazdami oraz lokalizacji bezpośrednio na sieci gazowej i sieci kanalizacji oraz w bliskiej odległości od istniejących sieci. Ponadto należy dodać, że część z drzew w okresie od momentu opracowania dokumentacji do chwili rozpoczęcia budowy straciła swoją żywotność (uległy uschnięciu). Na ulicy Kamiennej przewiduje się nowe nasadzenia, które charakterem będą odpowiadały nasadzeniom ulicy Ofiar Katynia. Na ulicy Kamiennej posadzonych zostanie 17 sztuk drzew z gatunku grusza drobnoowockowa oraz wykonanych zostanie 14 donic ziemnych z nasadzeniami niskimi” – informuje Biuro Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta w Brzegu.