Pawilon handlowy przy ul. Ofiar Katynia – kłopotliwy majątek „Zgody”

0

Należący do Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu pawilon handlowy przy ul. Ofiar Katynia od kilku lat w zdecydowanej większości stoi pusty, generując koszty obciążające członków spółdzielni.


Sprawa tego pawilonu handlowego była poruszana przez Radę Nadzorczą spółdzielni mieszkaniowej w styczniu 2018 roku. Do chwili obecnej jak widać nic się nie zmieniło. Przypomnijmy, część pomieszczeń w tym budynku nie jest wynajmowana od 2012 roku, inne od 2015 roku. Najemcy opuścili także część lokali na parterze budynku. Mimo, iż budynek stoi pusty generuje koszty, które są pokrywane przez spółdzielnię. Do 2017 roku koszty jakie poniosła spółdzielnia w związku z bieżącym utrzymaniem pustych lokali w budynku wyniosły 124 tysiące złotych.

O sprawie informowaliśmy w styczniu 2018 roku w Panoramie Powiatu Brzeskiego. Wówczas zarząd spółdzielni wycenił potrzeby remontowe na tym budynku na łączna kwotę 794.988 zł. Pamiętać należy, iż stawki za roboty budowlane zwiększyły się i na pewno obecnie ta kwota będzie znacznie większa. Należałoby ja oceniać w granicach około miliona złotych. Zestawiając koszt ewentualnego remontu tego budynku (około milion złotych), ze stratami jakie już wygenerował oraz przychodem rocznym jaki daje spółdzielni (w 2018 roku szacowany na około 90 tysięcy złotych rocznie) należy postawić pytanie nad opłacalnością dalszego utrzymywania tego budynku w zasobach spółdzielni.

Stan techniczny tego budynku jest – delikatnie określając – fatalny. Nie wchodząc w szczegóły „gołym okiem” widać to z zewnątrz budynku. Okna wykonane w stylu minionej epoki czyli metalowe kątowniki z szybami mocowanymi na kit, nie mają nic wspólnego ze znanym nam współcześnie pojęciem okna. A wewnątrz pustych pomieszczeń na piętrze widoczne są powyrywane przewody elektryczne, a także uszkodzone fragmenty sufitu. To tylko niektóre „niespodzianki”.

Pamiętać należy, że nawet przeprowadzenie remontu za prawie milion złotych nie gwarantuje, iż nagle znajda się najemcy. To jednak nie jest bolączka tylko spółdzielni. Wystarczy spojrzeć na centrum Brzegu, gdzie na co dzień mijamy wiele lokali oferowanych do wynajęcia, a niektóre z nich już od dłuższego czasu stoją puste. W wypadku budynku spółdzielni przy ul. Ofiar Katynia wskazanym byłoby, aby Zarząd spółdzielni wraz z Radą Nadzorczą brali jednak pod uwagę sprzedaż tego budynku. Ten krok wydaje się najbardziej opłacalny dla spółdzielni biorąc pod uwagę dotychczasowy bilans zysków i strat na obiekcie oraz nienajlepsze perspektywy na wynajęcie wszystkich lokali w tym budynku.

W chwili obecnej spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” oferuje do wynajęcia 6 lokali użytkowych przy ul. Chocimskiej, Robotniczej łącznie z tymi w budynku przy ul. Ofiar Katynia (dane ze strony internetowej spółdzielni).

Krzysztof Grabowiecki