Brzescy radni przegłosowali zmiany w budżecie ze sprytnym kredytem

0

W brzeskim ratuszu odbyła się dzisiaj (1. sierpnia) nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Wszystko za sprawą pojawienia się nowych dochodów i wydatków w budżecie miasta. Przede wszystkim chodziło o wpisanie dwóch zadań inwestycyjnych oraz zaciągnięcie kredytu, który będzie spłacany przez 6 lat, ale dopiero od… 2024 roku.


Zmiany w miejskiej kasie dotyczą zwiększenia lub zmniejszenia wydatków majątkowych i bieżących. W ostatnim czasie dwa wnioski Gminy Brzeg znalazły się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach funduszu dróg samorządowych. Chodzi o dotację 2.322.000 zł na przebudowę ul. Platanowej oraz 282.850 zł na remont ul. Kościelnej.

Tej bardzo dobrej wiadomości nie przyćmił nawet fakt, że burmistrz Jerzy Wrębiak opowiada w mediach o bogatym Brzegu, a żeby zrealizować stosunkowo niewielką inwestycję zaplanował zaciągnięcie kredytu 600.000 złotych. Problemem w tym, że burmistrz zaczyna zaciągać kredyty na przyszłość, a więc spłata najnowszego zadłużenia rozpocznie się dopiero w 2024 roku, czyli w nowej kadencji władz samorządowych.

Część radnych zwracała uwagę na „sprytne działanie” burmistrza Wrębiaka, jednak włodarz uważa, że skarbnik przygotowała prognozę spłaty, która jest najkorzystniejsza dla miasta, a on w tej kwestii nie dyskutuje ze służbami finansowymi.

– To niespotykane i nielogiczne pod względem ekonomicznym, aby kredyt z pięcioletnią prolongatą był korzystniejszy finansowo. Być może jest korzystniejszy dla burmistrza Wrębiaka, bo nie będzie on musiał martwić się spłatą w obecnej kadencji. Zadłuża miasto dzisiaj, a pełne zobowiązanie finansowe zostawia przyszłemu burmistrzowi – uważa radny Grzegorz Chrzanowski.

Kontrowersje przy zmianie budżetu budziły również inne zmiany. Jedna z nich dotyczy zmniejszenia wydatków o 60.000 zł na odprawy, wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w szkołach podstawowych przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o 60.000 zł na dotację dla prywatnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Tomasza z Akwinu. Kierownik Biura Oświaty wyjaśniał, że w niepublicznej placówce zwiększyła się liczba uczniów i dofinansowanie musi zostać zwiększone obligatoryjnie.

Dodajmy, że dzisiejsze zmiany w budżecie na 2019 roku dotyczyły także zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 32.620 zł na bieżące utrzymanie terenu inwestycyjnego na „Zielonce”, 61.530 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych i chodników, 20.000 zł na letnie i zimowe oczyszczanie ulic, 25.000 zł na zakup i montaż koszy przyulicznych, 40.000 na odwodnienie i rowy melioracyjne oraz 18.000 dofinansowania na sztandar dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu. Jeśli chodzi o usunięcie z budżetu tego ostatniego zadania, to burmistrz tłumaczył radnym, że jest to spowodowane problemami heraldycznymi.