Radni jednogłośnie przyjęli rezygnację przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu

0

Po 230 dniach pełnia funkcji przewodniczącego, Jacek N. nie będzie już kierował pracami Rady Miejskiej Brzegu. Na specjalnie zwołanej sesji radni jednogłośnie przyjęli dziś (8. sierpnia) jego rezygnację. Były szef lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej wciąż pozostaje radnym.


Jacek N. składając rezygnację nie uzasadnił swojej decyzji, ale dymisja jest prawdopodobnie związana z postawieniem mu przez prokuraturę zarzutów znęcania się psychicznego i fizycznego nad żoną oraz znieważenia funkcjonariuszy policji.

Były już przewodniczący Rady Miejskiej wcześniej został wykluczony z Platformy Obywatelskiej, a wczoraj złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej. Marszałek Andrzej Buła przychylił się do tego wniosku.

Wciąż nie wiadomo, jakie będą losy koalicji samorządowej w Brzegu, którą N. stworzył na początku kadencji z burmistrzem Jerzym Wrębiakiem oraz częścią radnych PO i PiS. Jacek N. formalnie pozostaje radnym, jednak w kuluarach mówi się, że na sesjach nie będzie się pojawiał, i dlatego lepszym rozwiązaniem byłoby zrzeczenie się mandatu radnego. Wówczas w jego miejsce weszłaby Maria Chlebowska, która w ostatnich wyborach samorządowych uzyskała trzecie miejsce na liście PO w okręgu nr 4. To pozwoliłoby koalicji na utrzymanie przewagi jednego głosu i akceptowanie wszystkich pomysłów i uchwał z inicjatywy burmistrza.

Dodajmy, że obecnie pracami brzeskiej rady kieruje dwóch wiceprzewodniczących: Janusz Wójcik i Dariusz Socha. Na razie nie wiadomo, kiedy wpłynie wniosek o zwołanie sesji, na której radni wybiorą przewodniczącego. Ma to nastąpić najpóźniej do 6 września.