Janusz Wójcik nowym przewodniczącym Rady. Koalicja Jerzego Wrębiaka triumfuje dzięki radnemu z zarzutami prokuratorskimi Jackowi N.

0

Kuriozalne obrady Rady Miejskiej Brzegu. Głosami 11 radnych, w tym Jacka N., byłego przewodniczącego oskarżonego przez prokuraturę o znęcanie się nad żoną, nowym przewodniczącym został Janusz Wójcik (Platforma Obywatelska). 10 radnych opuściło salę obrad w trakcie trwania sesji w proteście przeciw obecności radnego Jacka N. i celowemu stworzeniu takiego układu.


Dzisiejsza sesja była zwołana przede wszystkim, aby dokonać wyboru nowego przewodniczącego. Po rezygnacji na początku sierpnia poprzedniego przewodniczącego  Jacka N. Rada Miejska Brzegu miała czas na dokonanie takiego wyboru do 6-9-2019 roku. Wiadomym też było, że sytuacja w radzie, jeśli chodzi o ewentualny rozkład głosów,  jest “patowa”. Koalicja stworzona na początku kadencji przez burmistrza Jerzego Wrębiaka (PiS) oraz Jacka N. (byłego szefa struktur powiatowych Platformy Obywatelskiej) liczyła 11 głosów. Po złożeniu rezygnacji z funkcji przewodniczącego przez Jacka N. wydawało się, że nie będzie on brał udziału w pracach rady ze względu na ciążące na nim prokuratorskie zarzuty znęcania się nad żoną. Zatem układ głosów w Radzie Miasta Brzegu pod ewentualną nieobecność Jacka N. był “remisowy” 10 głosów koalicji Jerzego Wrębiaka przeciwko 10-ciu radnym opozycji. Niemałym zaskoczeniem była obecność na sesji Jacka N., który pojawił się tuż przed punktem obrad dotyczącym wyboru nowego przewodniczącego. Chwilę po przybyciu na sesję Jacka N. rezygnację z funkcji zastępcy przewodniczącego Rady złożył Janusz Wójcik (PO). Prowadzący obrady wiceprzewodniczący Dariusz Socha (startował z listy PiS-u) zmienił porządek obrad, rozszerzając go o punkt umożliwiający przyjęcie rezygnacji Janusza Wójcika i jego start wyborach na przewodniczącego. W proteście przeciw takiemu “układaniu” rady i obecności Jacka N. na sesji zabrał głos radny Surdyka i wraz z 9 radnymi opuścił obrady. Ponieważ na sali przebywało 11 radnych (dzięki obecności Jacka N.), co stanowi tzw. quorum niezbędne do ważności głosowania na przewodniczącego, obrady mogły być kontynuowane. Po przedstawieniu swojej kandydatury na przewodniczącego w głosowaniu tajnym wybrany został Janusz Wójcik. Otrzymał 11 głosów. W tym jeden swój własny i jeden od radnego Jacka N.. Następnie 11 obecnych na sali radnych dokonało wyboru wiceprzewodniczącego. Został nim Mariusz Andruchowicz.

 

Radni koalicji Jerzego Wrębiaka, którzy głosowali razem z Jackiem N. przy wyborze nowego przewodniczącego Rady Miasta Brzegu:

1. Biss Renata (PO)
2. Listowska Renata (PO)
3. Wójcik Janusz (PO)

4. Andruchowicz Mariusz (startował z listy PiS)
5. Kozłowski Kazimierz (startował z listy PiS)
6. Różański Ryszard (PiS)
7. Socha Dariusz (startował z listy PiS)
8. Witkowski Andrzej (PiS)
9. Żebrowski Janusz (PiS)

10. Preis Radosław (TRZB)

Tak wyglądają kulisy dzisiejszych obrad. Radny Radosław Preis, sekretarz Krystyna Bider , burmistrz Jerzy Wrębiak i Jacek N. – radny miejski z postawionymi zarzutami znęcania nad żoną