Rozpoczyna się sezon grzewczy. Straż Miejska w Grodkowie rozpoczęła kontrole

0

Choć kilka ostatnich dni swoją aurą przypominało raczej lato, to sezon grzewczy został rozpoczęty. Tym samym, Straży Miejskiej w Grodkowie przybywa interwencji do zrealizowania na terenie miasta i gminy Grodków związanych ze spalaniem odpadów w piecach. Strażnicy kontrolują paleniska, kierują próbki do ekspertyz, a także apelują o to, by śmieci nie spalać i zadbać o nasze wspólne dobro – środowisko.


Grodkowscy strażnicy już na początku sezonu pobrali próbki paleniskowe z pieców w związku z podejrzeniem spalania w nich odpadów. Wyniki ekspertyz centralnego laboratorium pomiarowo – badawczego były jednoznaczne – w paleniskach spalano śmieci. Sprawcy niniejszych wykroczeń muszą się teraz liczyć z konsekwencjami karnymi w postaci grzywny w wysokości do 5000 zł.

Kontrole mają na celu ograniczenie spalania odpadów w piecach na terenie Miasta i Gminy Grodków i tym samym zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Udaremnienie lub utrudnienie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska strażnikom miejskim jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3.

Przypominamy, że spalanie odpadów w piecach czy przydomowych paleniskach zagrożone jest karą grzywną do 5000 zł. Dbajmy o nasze zdrowie i środowisko! – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie www.grodkow.pl