Trwa modernizacja PSZOK-u w Lewinie Brzeskim

0

Na początku grudnia mają zakończyć się prace związane z rozbudową Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. W ramach modernizacji zostanie utwardzony plac manewrowy dla aut ciężarowych, obiekt doczeka się systemu odwodnienia z podczyszczalnią wód opadowych oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także pomieszczeń biurowo-sanitarnych, magazynu na odpady niebezpieczne, nowych wiat i boksów.


Prace ruszyły 2. września i potrwają do początku grudnia. Oprócz modernizacji całej infrastruktury, w PSZOK-u zostanie zamontowana nowa waga najazdowa z instalacją zdalnego odczytu. Całość robot uzupełnią nasadzenia zieleni ozdobnej wokół placu – mówi Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.

Wartość całej inwestycji wyniesie 785 tys. złotych. Warto dodać, że do czasu zakończenia prac mieszkańcy gminy mogą oddać odpady wielkogabarytowe i biodegradowalne na
zgłoszenie telefoniczne, dzwoniąc pod numer 515-473-478.

– Na czas modernizacji PSZOK-u odbieramy odpady na zgłoszenie telefoniczne. W zależności od potrzeb są one wywożone do ZGO Gać lub do instalacji przetwarzania w Opolu. Tym samym chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości i pojawiające się informacje o rzekomym zamknięciu Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów w Lewinie Brzeskim. PSZOK jest w trakcie rozbudowy i modernizacji, nie jest i nie zostanie zamknięty – podsumowuje
burmistrz Artur Kotara.