Trwa nabór do formowanego w Brzegu batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej

0
Fot. Irek Dorozanski / DWOT

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu prowadzi nabór do 171. batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej. To dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy czekali na powstanie jednostki na terenie Opolszczyzny. Pierwsi terytorialsi w regionie będą własnie szkolić się i doskonalić swoje umiejętności w Brzegu.


– O przyjęcie w szeregi WOT mogą ubiegać się żołnierze rezerwy, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy, służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie – informuje mjr Ewa Nowicka-Szlufik, rzecznik prasowy WKU w Brzegu.

Terytorialsi będą pełnić służbę rotacyjnie (w jednostce wojskowej – co najmniej raz w miesiącu przez dwa dni w czasie wolnym od pracy) lub dyspozycyjnie (poza jednostką wojskową), od 1 roku do 6 lat, a jeżeli będą zainteresowani dalszą służbą, mogą wystąpić o jej przedłużenie.

Każdy, kto chciałby zostać powołany do tej formacji musi zgłoś się do Wojskowej Komendy Uzupełnień i złożyć stosowny wniosek. Dokument można również wysłać za pośrednictwem internetowej platformy ePUAP.

– Chcąc zostać żołnierzem terytorialnej służby wojskowej trzeba najpierw przejść przez szkolenie podstawowe. Jest ono skierowane zarówno do osób, które jeszcze nie miały do czynienia ze służbą, jak i do tych, które miały już okazję poznać jej specyfikę. Dlatego różni się ono zakresem przygotowania i okresem trwania – wyjaśnia mjr Ewa Nowicka-Szlufik.

Szkolenie podstawowe, nazywane popularnie w WOT „szesnastką”, ma charakter szkolenia wstępnego, którego celem jest wdrożenie ochotnika do służby w komponencie terytorialnym SZ RP. W praktyce szkolenie to będzie obejmowało zakres podstawowych umiejętności taktycznych i strzeleckich. Zanim jednak ochotnik rozpocznie praktyczne ćwiczenia, zobowiązany jest do zaliczenia podstaw teoretycznych kursu. Materiały do tego kursu otrzyma podczas rekrutacji. Z kolei szkolenie wyrównawcze skierowane jest do rezerwistów, którzy zgłoszą chęć podjęcia służby w WOT. Realizowane jest
w trybie 8 dniowego szkolenia, tzw. „ósemki”.

Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
3) posiada wiek co najmniej osiemnastu lat,
4) nie była karana za przestępstwo umyślne,
5) nie była przeznaczona do służby zastępczej,
6) nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
7) nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji,
8) posiada wykształcenie:
a) co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym
w korpusie oficerów,
b) co najmniej średnie lub średnie branżowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
c) co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych
jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych.

Osoby zainteresowane pełnieniem terytorialnej służby wojskowej zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu.

PUNKT INFORMACYJNY WOT
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 21
49-300 Brzeg
tel. 261 637 754
e-mail: wkubrzeg@ron.mil.pl