Prezentacja „Sali Rajców” w brzeskim Ratuszu [zdjęcia]

0

W środę 4 marca zaprezentowana została odnowiona Sala Rajców wraz ze skarbcem. Wyjątkowe pomieszczenie zostało poddane kosztownym zabiegom konserwacyjnym, które pochłonęły ok. 600 tys. zł Wysokość dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosła ok. 160 tys. zł. Prace konserwatorskie zostały wykonane przez przedsiębiorstwo Artis Konserwacja Zabytków z Wrocławia.


Mówi się, że kolejne prace mogą spowodować wzrost kosztów renowacji zabytkowej barokowej sali do miliona złotych.

 

Wzrost kosztów wynika z tego, że elementy poddawane konserwacji same w sobie są drogocenne i wymagały kosztownych prac, materiałów i długotrwałych technologii, w związku z tym koszty nie były małe. W przyszłości planowane są dalsze prace konserwatorskie, by sala odzyskała pełen blask. Jeszcze trochę jej brakuje, na balustradzie znajdowały się bowiem niesamowite złocone kraty i inne elementy, które należy tutaj wyposażyć. Ponadto, potrzebny będzie remont parkietu, który zostanie poddany renowacji muzealnej, by nie wyrywał się element współczesności. To wszystko wymaga stonowania w pracach i scalenia – powiedziała Dorota Wandrychowska z Artis Konserwacja Zabytków z Wrocławia.

 

Rzeźby putt zostały odtworzone od podstaw. Rzeźby małych aniołków, znane z trzech archiwalnych fotografii, które jako jedyne zachowały się do dzisiejszych czasów, znajdują się w tym samym miejscu na balustradzie.

 

W krótkim okresie nastąpił korzystny dla mnie zwrot akcji, ponieważ Dorota i Cezary Wandrychowscy zwrócili się do mnie z pytaniem, czy podjąłbym się rekonstrukcji dwóch putt. Do dyspozycji miałem trzy fotografie. Putty zostały wykonane z drewna lipy zakupionego w Niemczech. Państwo Wandrychowscy mieli dużą trudność w kupieniu odpowiedniego drewna. Gdy miałem zająć się już pracami, przypominało ono sztuczną materię. Drewno jest znakomitej jakości! Wykonanie rzeźb było drugim etapem, który „szedł jak po maśle”. Postacie putt można zobaczyć na fotografiach, co pozwoliło sobie jakoś wyobrazić ich anatomię, natomiast odtworzenie elementów z tyłu to improwizacja – dodaje Janusz Klekot, artysta z Wrocławia, który odnawiał rzeźby putt.

 

Koszt renowacji Sali Rajców wynika z wysokich kosztorysów. Nie jestem specjalistą do spraw renowacji zabytków, mogę wyjaśnić kwestie techniczne, żeby mieszkańcy mniej więcej wiedzieli, jak się to odbywa. Na początku, w oparciu o cenę materiałów przygotowuje się kosztorys inwestorski i wiedząc, jaki jest proponowany koszt, realizuje się zamówienie publiczne. Podczas zamówienia publicznego rynek weryfikuje całkowitą wartość inwestycji. Nie wiem, czy koszt renowacji wynosi dużo, czy mało. Uważam natomiast, że warto inwestować w zabytki, nawet jeśli są bardzo drogie. Jako społeczeństwo jesteśmy zobowiązani, aby ratować dziedzictwo kultury. Ono nie ma wartości, jest bezcenne – zaznacza burmistrz Brzegu, Jerzy Wrębiak.

 

Sala Rajców i jego złożona oraz bogata dekoracja powstały między 1742 a 1747 rokiem. W sali znajduje się wiele cennych eksponatów, m. in. kartusze z inskrypcjami w zwieńczeniach, malowany plafon, szafy na akta ze scenami związanymi z prawem, sterczyny, ciekawe rzeźby putty czy orzeł pruski, który zmienił swoje pierwotne położenie. Sala Rajców powstała w krótkim czasie po bitwie pod Małujowicami, gdy Fryderyk II Wielki zajął Brzeg. W wyniku zakończonego konfliktu, tzw. I wojny śląskiej, prowincja ta na długie lata dostała się pod jurysdykcję Królestwa Prus. 

 

Dla przypomnienia, w poprzednich latach wyremontowany został dach wraz z poszyciem. Obecnie trwa remont elewacji zabytkowej renesansowej budowli z XVI w.