Utrudnienia w dostępie do placówek Poczty Polskiej

0
poczta polska
poczta

Epidemia koronawirusa powoduje masę ograniczeń naszego codziennego życia. Wszystko po to, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa i zminimalizowanie liczby zachorowań. W związku z tym, Poczta Polska również wprowadza szereg tymczasowych zmian.

Placówki w Brzegu będą pracowały według następującego porządku:

PLAC ZAMKOWY
pn. – czw. 9.00 – 15.00
piątek 14.00 – 20.00
sob. niedziela – nieczynne

CHOCIMSKA
pn. – czw. 9.00 – 15.00
piątek 14.00 – 20.00
sob. niedziela – nieczynne


SŁOWACKIEGO
pn. – czw. 9.00 – 15.00
piątek 14.00 – 20.00
sob. niedziela – nieczynne

PLAC DWORCOWY
pn. – piątek. 7.00 – 13.00
sobota  7.00 – 13.00
niedziela – nieczynne

Organizacja obsługi klienta w placówkach pocztowych będzie oparta o zasadę, że przy każdym czynnym okienku może przebywać jedna osoba. Szczegółowe informacje zostaną umieszczane na drzwiach wejściowych.  Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów i pracowników w placówkach zostały już wprowadzone tzw. STREFY OCHRONNE w bezpośredniej obsłudze klienta. Osoby wchodzące do placówki proszone są o zachowanie odległości około 1,5 metra podczas oczekiwania na obsługę i pozostawanie za znajdującą się na podłodze taśmą także w trakcie obsługi. Bliżej do pracownika klienci powinni podchodzić jedynie w celu okazania dokumentów i innych niezbędnych czynności, na wyraźną prośbę pracownika Poczty.

Poczta Polska nie zmienia zasad wypłaty przekazów rentowo – emerytalnych.

Dla osób objętych kwarantanną, a pobierających te świadczenia zostaną wdrożone szczególne procedury, Spółka jest w kontakcie z regionalnymi inspektorami sanitarnymi w tym zakresie.

W związku z zawieszeniem transportu lotniczego Poczta wstrzymuje przyjęcia przesyłek do innych krajów.

Wprowadzone zostają zmiany w organizacji pracy placówek pocztowych:
– godziny pracy placówek w dni robocze ulegają skróceniu do 6 godzin, przy czym w wybrane dni placówka będzie czynna w godz. 14-20 lub zamiennie przez trzy godziny w sobotę, także pozostałe placówki czynne dotychczas w soboty będą obsługiwać klientów przez trzy godziny – – szczegółowe informacje o czasie pracy poszczególnych placówek można sprawdzić na www.poczta-polska.pl,
– praca placówek całodobowych zostaje skrócona, placówki te będą czynne przez 7 dni w tygodniu od godz. 8 .00 do 20.00,
– punkty obsługi klienta w Galeriach Handlowych będą nieczynne.