Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na terenie gminy Grodków

1

11 marca br. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodkowie odbyło się spotkanie w ramach zarządzania kryzysowego z przedstawicielami jednostek organizacyjnych i kierownictwa Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

Na spotkaniu oceniono obecną sytuację w Polsce i w Gminie Grodków oraz szczegółowo
omówiono procedury postępowania w razie ewentualnego wystąpienia koronawirusa na
naszym terenie.

Dużą uwagę zwrócono na bezpieczeństwo dzieci przedszkolnych oraz uczniów, a tym samym
podjętych w tym kierunku działaniach profilaktycznych jak również poziomu realizacji
otrzymanych przez dyrektorów wytycznych dla placówek oświatowych.

Zobowiązano dyrektorów jednostek organizacyjnych do ciągłego zabezpieczenia
podstawowych środków higienicznych w podległych im placówkach oraz dezynfekcji
powierzchni najbardziej narażonych na kontakt np. klamki, poręcze itp., oraz przestrzeganie
elementarnych zasad higieny. Omawiano możliwości gminy w zakresie zawieszenia lub
odwołania imprez organizowanych przez gminę i jednostki organizacyjne oraz zawieszenia
zajęć szkolnych w ramach rekomendacji instytucji państwowych.

W dniu dzisiejszym (17 marca) również w ramach zarządzania kryzysowego odbyło się
kolejne spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Straży Miejskiej
Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli oraz Harcerzy.

Przedmiotem spotkania była realizacja zadań wynikających z polecenia Wojewody Opolskiego w zakresie zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym.