Zdalne nauczanie wskazane, ale nie ma odpowiednich przepisów. Rodzice narzekają, a kuratorium poucza pedagogów

0
edukacja

W związku z epidemią koronawirusa, szkoły i przedszkola zostały zamknięte i po wstępnych przygotowaniach, od 16 marca przeszły na zdalne nauczanie. Na pierwszej konferencji prasowej minister oświaty stwierdził, że najbliższe tygodnie to nie dodatkowe ferie i nauka musi być kontynuowana. Jednak okazuje się, że to nie takie proste.

Sytuacja jest bardzo nietypowa, a nauczyciele przystąpili do realizacji swojego zadania, stosując różne metody. Większość opiera się na powszechnym e-dzienniku, ale część pedagogów poszła o wiele dalej, stosując komunikatory wideo, tworząc quizy, specjalne zadania, itp.

Oczywiście jesteśmy ciekawi Państwa opinii na ten temat!

Zdalne nauczanie wskazane, ale kuratorium apeluje o rozwagę

Jak twierdzą nauczyciele ich jedynym celem jest spowodowanie, aby czas kiedy ich podopieczni przebywają w domu był faktycznie poświęcony nauce. Ich starania spotkały się z bardzo różnym odbiorem rodziców i opiekunów. Część zarzutów jest zrozumiała – wiele osób w naszym powiecie nie dysponuje odpowiednim sprzętem oraz bezproblemowym dostępem do internetu. Pojawiły się też zarzuty, że zadań jest zbyt wiele, są za trudne, a wiele z nich wykracza poza zrealizowany wcześniej materiał.

Rozdzwoniły się telefony w Wojewódzkim Kuratorium Oświaty. Jak twierdzi jego szef – Michał Siek – Dzwoniący skarżą się, że zadania do pracy własnej, których często jest zbyt dużo, są oceniane przez nauczycieli, że nauczyciele realizują tematy, które nie były jeszcze omawiane w szkole, a mimo to uczniowie mają z nich zadawane prace domowe, które podlegają ocenianiu.
Kolejnym zgłaszanym problemem jest fakt, że uczniowie muszą obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach on-line (nieobecności są wpisywane do dziennika).

Zwrócono także uwagę, że nauczyciele wysyłają uczniom zadania do realizacji o różnych porach dnia, np. o godz. 19.00 lub jeszcze później, jednocześnie zobowiązując uczniów do ich wykonania do określonej godziny dnia następnego. Takie działania ze strony nauczycieli spowodowały, że uczniowie spędzają przy komputerze czas od rana do późnego wieczora.

Rodzice, którzy mają kilkoro dzieci w wieku szkolnym podkreślają, że mając w domu jeden komputer (nie zawsze z nowym oprogramowaniem), nie są w stanie sprostać takim oczekiwaniom nauczycieli.

Ponadto działania takie mogą wpływać demotywująco zarówno na uczniów jak ich rodziców i zniechęcać do podejmowania jakiejkolwiek aktywności związanej z nauką w tym szczególnym czasie.

Kurator zaapelował o rozwagę, a jednocześnie zalecił aby podczas pracy zdalnej z uczniami, nauczyciele przygotowywali i wykorzystywali materiały pogłębiające, utrwalające zdobytą przez uczniów wiedzę i umiejętności, wpływali na rozwijanie ich zainteresowań (zadania nie powinny angażować uczniów dłużej niż 3 do 5 godzin dziennie).

Zdalne nauczanie – jak powinno wyglądać?

W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania. A do tego momentu nauczyciele muszą pamiętać, że w trakcie zawieszenia działalności dydaktycznej szkół:

-szkoła nie prowadzi zajęć edukacyjnych (ani w budynkach szkół, ani za pomocą środków komunikacji elektronicznej),

– szkoła nie prowadzi oceniania uczniów (ocenianiu podlegają tylko zrealizowane w szkole treści),

– zadania przesyłane przez nauczycieli w ramach tzw. nauczania zdalnego nie mogą mieć charakteru obligatoryjnego, ich wykonanie bądź niewykonanie nie może być podstawą do wystawienia oceny, ani w trakcie zawieszenia działalności dydaktycznej, ani po jej ustaniu,

– udział w „lekcjach” organizowanych w ramach nauczania zdalnego nie może mieć dla uczniów charakteru obligatoryjnego, w szczególności nieuczestniczenie w tych „lekcjach” nie może być podstawą do wpisywania nieobecności na zajęciach,

– zadania i tematy realizowane w ramach nauczania zdalnego mogą dotyczyć tylko tych partii materiału, które zostały już omówione i powinny służyć utrwaleniu i powtórzeniu zdobytych już wiadomości,

– nauczyciele nie mogą realizować nowych tematów, albo też zlecać uczniom samodzielnego opracowania takich tematów.