Gmina Brzeg przygotowała pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Czynsze za lokale gminne za złotówkę, podatek od nieruchomości na raty

1

W ubiegłym tygodniu grupa brzeskich radnych zaapelowała do burmistrza o przygotowanie ulg dla lokalnych przedsiębiorców. Dwa dni później część przedsiębiorców zwróciło się z prośbą o inicjatywę uchwałodawczą dotyczącą obniżenia stawek podatku od nieruchomości. Jerzy Wrębiak odpowiedział tzw. „pakietem pomocowym”, jednak stawki podatku od nieruchomości nie zostały zmniejszone. Dobrą wiadomością jest za to obniżenie stawek za dzierżawę lokali wynajmowanych od gminy. Szkopuł w tym, że znaczna większość przedsiębiorców prowadzi firmy na mieniu prywatnym.


W związku z sytuacją epidemiologiczną wiele firm ograniczyło lub całkowicie zawiesiło swoja działalność. Bez możliwości generowania przychodów nie są w stanie płacić wynagrodzeń pracownikom, a dodatkowo ciążą nad nimi zobowiązania podatkowe wobec gminy.

– To miłe, że burmistrz wykonał gest, ale niestety tylko w kierunku tych przedsiębiorców, którzy wynajmują lokal od miasta. Natomiast nasza prośba dotyczyła podjęcia inicjatywy uchwałodawczej, w wyniku której zostałyby obniżone podatki od nieruchomości. One obecnie są dzisiaj najwyższe w Polsce. I my nie prosimy o umorzenie tych opłat, ale jedynie o zmniejszenie. Nasze firmy nie działają, i wszyscy wiemy z jakiego powodu, dlatego liczyliśmy na wsparcie ze strony gminy. A co nam pomoże to, że ten podatek po najwyższych stawkach i tak będziemy musieli zapłacić w ratach, albo za kilka miesięcy? Przecież my w tym czasie i tak nie prowadzimy działalności – mówi w rozmowie z nami Janusz Piotrowicz, właściciel restauracji Wozownia.

Pakiet pomocowy ogłoszony przez burmistrz Wrębiaka zakłada, że przedsiębiorcy dotknięci sytuacją epidemiologiczną będą mogli ubiegać się o: odroczenie terminu płatności rat podatków do dnia 31.07.2020r., rozłożenie na raty (na okres do 12 miesięcy) lub umorzenie jedynie odsetek od przeterminowanych kwot. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek, dokumenty wykazujące utratę płynności finansowej, oświadczenie o stanie majątkowym i dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

Jeśli jednak ktoś prowadzi działalność w nieruchomości wynajmowanej od miasta, a profil tej działalności jest ujętych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., wówczas zapłaci miesięczny czynsz 1 zł +VAT od całej powierzchni lokalu (tylko za miesiąc kwiecień i maj). Należy również dodać, że miasto zawiesiło pobór opłaty targowej od 20.03.2020 r. do 31.05.2020 r. oraz – co nie ma związku z pomocą dla przedsiębiorców – umorzyło w końcu zaległy podatek dla Brzeskiego Centrum Medycznego w łącznej kwocie 426.331 zł.

– Na bezrybiu i rak ryba, można byłoby rzec o inicjatywie burmistrza Wrębiaka dotyczącej pomocy lokalnym przedsiębiorcom. Oczywiście jeśli nie stać dziś naszego miasta na zdecydowane działania w kierunku pomocy, to trzeba się zastanowić, czy w przyszłości nie odbije nam się to czkawką. Zamykanie czy wstrzymanie prowadzenia działalności gospodarczych, w tym tych najmniejszych, spowoduje w przyszłości zmniejszone wpływy z tytułu opłat i podatków do budżetu miasta. Z drugiej strony oczywiście cieszę się choćby z tej minimalnej inicjatywy pana burmistrza, bo przecież można sobie wyobrazić, że mógłby nic nie zrobić. A tak przynajmniej jest jakaś namiastka pomocy ze środków budżetowych, czyli z pieniędzy wszystkich brzeskich podatników skierowana w stronę naszych przedsiębiorców. Pozostaje mieć nadzieję na szybkie wyjście z obecnego zdrowotnego kryzysu i powrót do normalności – komentuje radny miejski Grzegorz Surdyka.