Trzynasta emerytura już w kwietniu. Poczta Polska zapewnia, że pieniądze zostaną doręczone na czas

0
fot. archiwum / zdjęcie poglądowe

W kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci tzw. „trzynastki”, czyli dodatkowe świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów. Trafią one do ponad 250 tysięcy seniorów w regionie i za granicą. Poczta Polska zapewnia, że pieniądze wszyscy dostaną na czas.


– Trzynastą emeryturę dostaną osoby, które do 31 marca będą miały ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego czyli dla osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego – wyjaśnia Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy opolskiego ZUS.

ZUS wypłaci pieniądze automatycznie, czyli bez konieczności składania wniosku. Kwota świadczenia to 1200 zł brutto, bez względu na wysokość pobieranego do tej pory świadczenia. Z trzynastej emerytury w większości przypadków potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy i składkę zdrowotną, dlatego najczęściej do wypłaty „na rękę” będzie 981 zł.

Rzecznik prasowy Poczty Polskiej Justyna Siwek zapewnia, że pracownicy poczty doręczą wszystkie emerytury na czas. Poczta wprowadza szczególne procedury w przypadku wypłat rent i emerytur dla osób objętych kwarantanną. Emerytury są komisyjnie przygotowane do wypłaty w placówce pocztowej i wkładane do tzw. bezpiecznych kopert, które następnie są doręczane pod wskazany adres przy zastosowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

„Trzynastki” będą wypłacone razem z kwietniowymi emeryturami, rentami i pozostałymi świadczeniami. O pieniądze z dodatku nie muszą się martwić osoby z długami. Trzynaste emerytury nie podlegają zajęciom komorniczym, nawet jeśli trafią na konto bankowe.