Myśliwi ponad zakazami. Mogą się swobodnie przemieszczać

1

Pewna grupa ludzi, jest zwolniona z zakazu przemieszczania się. To całkowicie zrozumiałe, a nawet niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego państwa. Co ciekawe, zwolnieniem  objęci są także myśliwi.

1 kwietnia, rząd dokonał szeregu zmian w najnowszym rozporządzeniu, wprowadzającym nowe ograniczenia. Wiele z nich złagodzono lub całkowicie zniesiono. Uprzywilejowaną grupą obywateli stali się właśnie myśliwi. W myśl nowego zapisu, mogą oni bez problemu opuszczać miejsce zamieszkania, przemieszczać się oraz polować.

Zgodnie z obowiązującymi już zmienionymi przepisami, w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych”.