Bieżnia lekkoatletyczna i dwa boiska na Stadionie Miejskim w Brzegu dostępne od 4 maja. Będzie obowiązywać rezerwacja

0
fot. MOSiR w Brzegu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu poinformował dziś (30.04) o ponownym udostępnieniu trzech obiektów sportowych. Bieżnia lekkoatletyczna, boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią oraz boisko plażowe zostaną otwarte od poniedziałku (4 maja).


– „Obowiązywać będą jednak rezerwacje i ograniczenia, zgodnie z “Tymczasowymi zmianami zasad korzystania ze Stadionu Miejskiego w Brzegu”. Chętni będą mogli korzystać z trzech obiektów: bieżni lekkoatletycznej, boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, boiska plażowego. Na każdym z tych obiektów jednocześnie będzie mogło przebywać do 6 osób (wliczając w to zawodników, opiekunów i trenerów). Wprowadzamy jednogodzinne moduły, na które obowiązują rezerwacje telefoniczne dokonywane maksymalnie z jednodniowym wyprzedzeniem. Jednocześnie przypominamy, że nadal pozostają zamknięte pozostałe obiekty MOSiR-u: hala sportowa przy ul. Oławskiej, kryta pływalnia i marina” – czytamy w komunikacie MOSiR-u.

Poniżej szczegółowe zasady korzystania w trzech udostępnionych obiektów sportowych:

1. Na stadionie korzystać można z trzech obiektów: bieżni lekkoatletycznej, boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, boiska do gier plażowych.
Pozostałe obiekty i urządzenia nie są udostępniane.
2. Wyżej wymienione obiekty udostępniane są codziennie w godzinach od 8.00 do 21.00 w cyklach 1-godzinnych na podstawie wcześniejszych rezerwacji.
3. Z każdego obiektu może w danym momencie korzystać do 6 zawodników oraz 1 trener/opiekun.
4. Ustala się 1-godzinne moduły korzystania z danego obiektu, rozpoczynające się zawsze o pełnych godzinach.
5. Pierwszeństwo z korzystania z obiektów mają grupy zorganizowane z klubów sportowych i stowarzyszeń, a w dalszej kolejności pozostałe grupy i osoby niezrzeszone.
6. Rezerwacji na poszczególne 1-godzinne moduły należy dokonywać u administratora obiektu telefonicznie – pod numerem 501 168 757 w godzinach od 8.00 do 20.00
7. Zgłoszenia grup i osób niezrzeszonych można dokonywać z maksymalnie jednodniowym wyprzedzeniem lub w dniu zaplanowanego skorzystania z obiektu.
8. W zgłoszeniu grupy podajemy:
a) obiekt, z którego chce skorzystać grupa (bieżnia, boisko piłkarskie, boisko plażowe),
b) liczebność grupy,
c) dzień i godzinę rezerwacji,
d) imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu osoby odpowiedzialnej za grupę.
9. W zgłoszeniu osób niezrzeszonych podajemy:
a) obiekt, z którego chce skorzystać grupa (bieżnia, boisko piłkarskie, boisko plażowe),
b) dzień i godzinę rezerwacji,
c) imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu
10. W przypadku, gdy rezerwacja dotyczy liczby osób mniejszej niż 6, dopuszcza się uzupełnienie liczby ćwiczących do 6 osób.
11. Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczynamy od dnia 4 maja 2020 r., od godz. 8.00.
12. Grupy (osoby) zarejestrowane zobowiązane są do punktualnego przybycia na stadion i opuszczenia stadionu po upływie czasu rezerwacji.
13. Dla korzystających z obiektów udostępnione jest pomieszczenie WC, natomiast nie są dostępne pomieszczenia szatniowe i prysznice.
14. W trakcie korzystania z obiektów obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
15. Powyższe zasady obowiązywać będą do ich odwołania lub zmiany funkcjonowania obiektu.
16. W kwestiach nie objętych niniejszymi zmianami nadal obowiązuje Regulaminu Stadionu Miejskiego w Brzegu.