Brzeskie Centrum Kultury kończy pracę zdalną i wznawia działalność

0
BCK

W marcu Brzeskie Centrum Kultury zawiesiło realizację stacjonarnych zajęć edukacyjno-artystycznych, a pracownicy instytucji przeszli na pracę zdalną. Od poniedziałku 01.06, instytucja wznowiła tradycyjne funkcjonowanie, trwają przygotowania do sezonu letniego oraz powrócą niektóre zajęcia artystyczne. Wprowadzono jednak szereg obostrzeń.

Przypomnijmy, że główny budynek BCK jest obecnie w remoncie i instytucja funkcjonuje w siedzibie zastępczej – przy ulicy Jabłkowej 5. Od marca BCK pracowało zdalnie, realizowało zajęcia online, a pracownicy i instruktorzy kontaktowali się ze sobą i klientami internetowo oraz telefonicznie. Od poniedziałku (01.06) instytucja wróciła do tradycyjnego funkcjonowania.

Instytucja funkcjonuje w siedzibie zastępczej – przy ulicy Jabłkowej 5

Wszyscy pracownicy biurowi i instruktorzy wrócili do siedziby BCK przy ul. Jabłkowej. Osobiście można załatwić wiele spraw w instytucji. Praca odbywa się jednak z zachowaniem reżimu sanitarnego. Pracownicy wyposażeni zostali w płyny do dezynfekcji rąk, rękawice jednorazowe, maseczki i przyłbice ochronne.

Biura i pokoje instruktorów przygotowano tak, by zachować odpowiedni – 2 metrowy odstęp między pracownikami oraz między pracownikami a klientami. Osoby przychodzące do BCK muszą obowiązkowo zdezynfekować ręce przy wejściu oraz posiadać maseczkę ochronną. W biurach i pomieszczeniach instruktorów nie może znajdować się więcej niż 1 klient. Dodatkowo, BCK zachęca także, by uprzednio umówić się z konkretnym pracownikiem celem załatwienia swojej sprawy.

Brzeskie Centrum Kultury kończy pracę zdalną

BCK szykuje się także do wznowienia zajęć edukacyjnych, które realizowane będą również z zachowaniem reżimu sanitarnego i zaleceniami GIS oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestnicy i ich rodzice zobowiązani są do wypełnienia ankiety na temat zdrowia i wcześniejszego zgłoszenia się na zajęcia.

Ustalono także limity osób, które mogą uczestniczyć w warsztatach. Dodatkowo, w zajęciach będą mogły wziąć udział jedynie osoby, które uczęszczały na nie wcześniej, przed rozpoczęciem epidemii. Oprócz tego, wszystkie przybory niezbędne na zajęciach, sale zajęciowe, toalety, itp. poddawane są regularnym dezynfekcjom. Jak udało się nam ustalić, już w przyszłym tygodniu powrócą zajęcia bębnowe w amfiteatrze oraz próby teatralne.

Dodatkowo, BCK szykuje się także do sezonu letniego

Dodatkowo, BCK szykuje się także do sezonu letniego. Jeszcze w czerwcu wróci kino plenerowe w amfiteatrze. Liczba osób na seansach będzie ograniczona, a pokazy odbywać się będą  – podobnie jak zajęcia – z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. O szczegółach, wytycznych i zasadach reżimu sanitarnego więcej przeczytać można na stronie internetowej www.bck-brzeg.pl.

W sprawie zajęć artystycznych należy kontaktować się bezpośrednio z instruktorami – dane kontaktowe podano na stronie internetowej BCK. Oprócz tego, w sprawie bieżącej działalności można także kontaktować się telefonicznie pod nr tel.: 509 846 848 oraz 508 596 192. Wszelkie informacje na bieżące publikowane są także na facebooku, gdzie pod nazwą: Brzeskie Centrum Kultury, znajduje się fanpage instytucji.