Drewniany krzyż stanął w Borucicach. Powstał z inicjatywy lokalnej społeczności

0

W niedzielę (21.06) w Borucicach odbyła się uroczystość poświecenia drewnianego krzyża, który znalazł się tam dzięki wspólnemu wysiłkowi lokalnej społeczności. Ustawiono go, żeby zamanifestować swoje przywiązanie do tradycji i wiary katolickiej.

Krzyż w Borucicach stanął na prywatnej posesji rodziny Szturma. Powstał on z inicjatywy państwa Niemczyk, a wykonawcą jest lokalny stolarz. W przygotowaniu miejsca do jego ustawienia oraz montażu pomagała grupa mieszkańców.

W niedzielę (21.06) miało miejsce uroczyste poświęcenie krzyża przez proboszcza księdza kanonika Antoniego Akińcza, pod celebracją którego zostały wspólnie odmówione koronki. Uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców Borucic i Jelcza – Laskowic. Wziął w niej także udział wójt gminy Lubsza –  Bogusław Gąsiorowski.

Ustawianie krzyży w polskich wsiach ma bardzo długą tradycję. Krzyże umieszczano w miejscach ważnych dla danej społeczności. Pojawiały się na rozdrożach dróg, przy kościołach, na centralnym placu miejscowości lub na jej krańcach wyznaczając jej granicę.

Celem stawiania krzyży nie była własna chwała. Wznoszone były dla kolejnych pokoleń, aby mogły one swobodnie kontynuować dzieło swoich ojców. Stanowiły wyraz bogobojności, wiary oraz świadectwo religijności danej okolicy.