Poprawa bezpieczeństwa na obwodnicy Grodkowa. Na pierwszym planie opracowanie dokumentacji

0
fot. archiwalne

Umowa na opracowanie dokumentacji poprawy bezpieczeństwa drogowego obwodnicy Grodkowa z trzema skrzyżowaniami została podpisana 26.03.2020. Dokumentacja ma za zadanie zbadać i zaprojektować szczegółową ocenę techniczną cech funkcjonalnych skrzyżowań oraz ocenę istniejącego stanu drogi pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonać pomiar natężenia ruchu na skrzyżowaniach i inwentaryzację obecnych już oznakowań, a przede wszystkim zanalizować wszystkie wypadki i kolizje od początku istnienia obwodnicy.


Opracowania wykonane w ramach tego zadania wskażą relacje przyczynowo-skutkowe dla użytkowników dróg oraz przedstawią dwuwariantową koncepcję poprawy bezpieczeństwa. Propozycje rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie obwodnicy m. Grodków będą zróżnicowane zarówno pod względem rozwiązań technicznych, walorów użytkowych, uzyskiwanych efektów poprawy bezpieczeństwa, zajętości terenu i nakładów środków finansowych. Na podstawie uzyskanych materiałów będzie możliwy wybór sposobu poprawy bezpieczeństwa, a uzyskane koncepcje mogą posłużyć do realizacji tego zadania w konwencji zaprojektuj i wybuduj – informuje Arkadiusz Branicki, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

My jesteśmy stroną współfinansującą, czyli udzielamy pomocy finansowej dla Samorządu Województwa. Celem jest opracowanie dokumentacji poprawiającej bezpieczeństwo ruchu na obwodnicy miejscowości Grodków. Prawdopodobnie na drodze przetargu zostanie wybrany wykonawca audytu, który będzie musiał zostać zatwierdzony zarówno przez Samorząd Województwa, jak również przez Gminę. Nasza jednostka przeznacza na ten cel około 86. tys. zł. Bardzo nam zależy aby obwodnica naszego miasta była bezpieczniejsza, tak aby ograniczyć do minimum liczbę wypadków, których było do tej pory wiele. Niektóre wynikają z brawury i jazdy na pamięć, ale też nadmiernej prędkości. Nie wszystkie zdarzenia drogowe miały miejsce na skrzyżowaniach, dochodziło do nich także na prostych odcinkach – dodaje burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz.

Koszt opracowania dokumentacji ma wynieść łącznie około 122. tys. zł, sfinansowane przez Gminę Grodków oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Początkowo termin realizacji wyznaczono do końca listopada bieżącego roku, ale ze  względu na zaburzenie ruchu spowodowane pandemią COVID-19 został przesunięty do 29.01.2021 r. Dla przypomnienia, obwodnica Grodkowa to część drogi drogi wojewódzkiej nr 401 (DW401), która ma  długość 42 km. Jej początek znajduje się w Żłobinie koło Brzegu, a koniec przy drodze krajowej 46, przy skrzyżowaniu niedaleko Pakosławic w powiecie Nyskim.

Ostatni wypadek na najniebezpieczniejszym odcinku obwodnicy miał miejsce w niedzielę (28.06). Poniżej przekierowanie do materiałów z tego zdarzenia drogowego:

Zderzenie dwóch osobówek na obwodnicy Grodkowa. Hyundai z pasażerami dachował w polu