W Lewinie Brzeskim rozmawiano o przebudowie mostu nad zalewem Nysy Kłodzkiej

0

W piątek 26. czerwca br., w gabinecie Burmistrza Lewina Brzeskiego Artura Kotary odbyło się spotkanie o charakterze roboczym ze Starostą Powiatu Brzeskiego Panem Jackiem Monkiewiczem. Rozmawiano o finansowaniu inwestycji, pn. „Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”.

W spotkaniu, oprócz Burmistrza Lewina Brzeskiego i Starosty Powiatu, uczestniczyli także: Urszula Smolińska (Skarbnik Gminy Lewin Brzeski) oraz Henryk Wróbel (Skarbnik Powiatu Brzeskiego).

Zgodnie z założeniami projektu zaplanowano wykonanie przebudowy istniejącego mostu w Lewinie Brzeskim wraz z dojazdem do obiektu. Całkowita długość przebudowywanego odcinka drogi wraz z mostem wynosi około 500m. Dodatkowo, po stronie zachodniej zostanie wykonany ciąg pieszo-rowerowy.

Według założeń, zadanie zostanie współfinansowane z bonu inwestycyjnego, który otrzymała Gmina Lewin Brzeski w ramach tarczy inwestycyjnej dla jednostek samorządu terytorialnego i powstałego w ramach tarczy funduszu inwestycji lokalnych dla przeciwdziałania COVID-19.

– Koncepcję finansowania zadania i skorzystania z bonu inwestycyjnego, którego wartość wynosi 908 581 złotych przedstawiona zostanie radnym na najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim. Dyskusja nad kolejnymi etapami finansowania tej strategicznej dla naszej Gminy inwestycji, odbędzie się już po rozstrzygnięciu przetargu. – informuje Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara.

Realizacja przebudowy mostu z pewnością przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Lewin Brzeski.

– Liczę na poparcie Radnych Rady Miejskiej dla wypracowanej koncepcji finansowania zadania. Ufam, że wszyscy dostrzegają, że to inwestycja bardzo ważna dla wszystkim mieszkańców naszej gminy. – dodał Burmistrz Artur Kotara.