Sierpień to ostatni miesiąc, w którym można złożyć wniosek o wypłatę dodatku solidarnościowego

0

W województwie opolskim dodatek solidarnościowy otrzymało dotychczas ponad 4,2 tys. osób. Opolski ZUS przekazał na rachunki bankowe wnioskujących 5,6 mln zł. W całym kraju wartość wypłaconego dodatku solidarnościowego sięgnęła prawie 246 mln zł, a pieniądze zasiliły konta 185 tys. osób.


– To już połowa sierpnia, dlatego przypominamy, że jeśli ktoś zamierza wnioskować o ten dodatek, to zostało niewielu czasu. Świadczenie możemy wypłacić za miesiąc, w którym wpłynie do nas wniosek o symbolu EDS. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej, przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS – tłumaczy Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

O świadczenie w wysokości 1400 zł netto mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku.

Co ważne, świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji. Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłaca się składkę emerytalną i rentową, a także składkę zdrowotną. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.

Opolski ZUS ma tydzień, by wypłacić dodatek solidarnościowy, oczywiście jeśli wniosek jest poprawnie sporządzony. Wypłata dodatku solidarnościowego trafia na konta bankowe każdego roboczego dnia.