Niebawem rozpocznie się budowa kanału łączącego Odrzycę z Odrą

0
fot. http://www.radiopiekary.pl

Powstanie kanału ma kluczowe znaczenie m.in. dla nawadniania pól uprawnych w Gminie Lubsza. Zgodnie z projektem, dzięki jego powstaniu, zasilone zostaną zbiorniki wodne na terenie gminy oraz sama rzeka Odrzyca. O budowę zabiegał, m.in. Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski. Zadanie ujęto w planie inwestycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

O sprawie wielokrotnie pisaliśmy na łamach Panoramy Powiatu i portalu Brzeg24.pl. Wójt Gminy Lubsza zabiegał o rozpoczęcie budowy kanału, który przede wszystkim zasili meliorację szczegółową na terenie gminy wodami Odry. Przejawiano obawy, że powstałe kilka lat temu projekty staną się bezużyteczne, bo w ślad za zmianami ustawowymi, zlikwidowano Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, który je opracował.

Inwestycja „Kanał Odra-Odrzyca” oficjalnie rozpocznie się jeszcze w tym roku

Ku uciesze Gminy Lubsza i przede wszystkim rolników, inwestycja, pn. „Kanał Odra-Odrzyca” oficjalnie rozpocznie się jeszcze w tym roku. Na rok 2020 zaplanowano rozpoczęcie robót, tj.: wytyczenie trasy kanału w terenie i wycięcie drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Pozostałe prace i właściwa budowa ruszy w pierwszej połowie 2021r.

Zadanie ujęte jest w programie planowanych inwestycji w gospodarce wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Wielokrotnie kierowaliśmy monity do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu oraz do Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka w sprawie tej inwestycji. Obawialiśmy się, że dokumentacja projektowa, wykonana przez już nieistniejący Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, przepadnie, stanie się nieaktualna i tak potrzebny projekt dla rolników z gminy Lubsza stanie się tylko makulaturą. W sierpniu do naszego Urzędu Gminy wpłynęła jednak informacja, że spółka „Wody Polskie” jeszcze w tym roku rozpocznie prace związane z budową kanału. – informuje wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski.

Na ten rok „Wody Polskie” zabezpieczyły środki finansowe w kwocie 50 tysięcy złotych, które przeznaczone będą, m.in. na wytyczenie trasy kanału i wycięcie drzew. Bardzo zależy nam na realizacji tego projektu, dlatego dołożymy wszelkich starań, by znaleźć środki na dofinansowanie projektu. – dodał Wójt Bogusław Gąsiorowski.

Gmina Lubsza podjęła wstępne deklaracje o dofinansowanie ze środków, które pochodzą z Unii Europejskiej. Stosowny wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w miesiącu lipcu 2020r.