Będzie praca dla niepełnosprawnych

0

Aleksander Podgórny- dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczyna rok od znaczącego sukcesu. Napisany przez niego i pracowników PCPR projekt. „Dobry start- pracę masz” zajął I miejsce w województwie uzyskując 95,5 na 100 możliwych punktów. Aleksander Podgórny- dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczyna rok od znaczącego sukcesu. Napisany przez niego i pracowników PCPR projekt. „Dobry start- pracę masz” zajął I miejsce w województwie uzyskując 95,5 na 100 możliwych punktów. Tym samym dyrektor pozyskał ponad 400 tysięcy złotych na zorganizowanie 15 osobom z powiatu brzeskiego posiadającym grupę inwalidzką, (które są bezrobotne lub poszukujące pracy) rocznych staży pozwalających na nabycie umiejętności w różnych zawodach. Osoby te mogły w przeszłości pracować, a przyznanie stażu nie zależy również od ich wieku. Wynagrodzenie (najniższa krajowa) pokrywa PFRON, pracodawca może jednak zaproponować wyższe zarobki i różnicę pokryć z „własnej kieszeni”.
Nabór chętnych (zgłoszenie osobiste do PCPR ul. Wyszyńskiego 23) rozpocznie się od 26.01 b.r. i potrwa do 15.02 b.r. PCPR już kontaktuje się z pracodawcami, którzy zaproponują zatrudnienie osobom niepełnosprawnym (także z samorządami gminnymi i powiatowym).
Jak powiedział dyrektor Aleksander Podgórny „sukces cieszy, ale z niecierpliwością czekamy na decyzję w sprawie następnego przygotowanego przez nas projektu, który uplasował się na II miejscu w województwie, chodzi o wydanie obszernego informatora dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie brzeskim, który ułatwi pracodawcom procedury pozyskania pracowników „z grupą”, a osobom niepełnosprawnym pozwoli uzyskać zatrudnienie”.
Rzecznik Prasowy Starosty
Brygida Jakubowicz