Ewa Kozioł nową radną miejską w Brzegu

0

Ewa Kozioł, która w ostatnich wyborach samorządowych była kandydatką KWW Platforma.Nowoczesna KO, obejmie mandat w Radzie Miejskiej Brzegu. Wczoraj (9. września), postanowienie w tej sprawie wydała Joanna Maksymowicz-Szczepańska, komisarz wyborczy w Opolu II.


Wolny mandat w składzie brzeskiej rady wystąpił po śmierci przewodniczącego Janusza Wójcika. Zgodnie z kodeksem wyborczym, komisarz w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia takiej sytuacji był zobligowany do stwierdzenia wygaśnięcia jego mandatu, a następnie do wydania postanowienia o wstąpieniu na jego miejsce osoby z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

Przypomnijmy, że Ewa Kozioł w 2018 roku startowała w wyborach samorządowych z listy nr 4 Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 3, zdobywając wówczas 174 głosy.

Zgodnie z planem pracy RM na 2020 rok, najbliższa sesja powinna odbyć się 24 września, a jej zaplanowanymi tematami są: Ocena wyników finansowych spółek miejskich za 2019 rok; Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2020 rok; Wnioski do budżetu Gminy na 2021 rok; Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg na lata 2016-2022; Informacja dotycząca działalności lokalnego transportu zbiorowego.