Nasza firma w Internecie

0
Inwestycje związane z informatyzacją firm oraz świadczeniem e-usług doczekały się niezależnych źródeł finansowania w ramach funduszy unijnych. Jeszcze kilka lat temu funkcjonowanie firmy w oparciu wyłącznie o internet stanowiło prawdziwe novum.

Inwestycje związane z informatyzacją firm oraz świadczeniem e-usług doczekały się niezależnych źródeł finansowania w ramach funduszy unijnych.
Jeszcze kilka lat temu funkcjonowanie firmy w oparciu wyłącznie o internet stanowiło prawdziwe novum. Powoli powstawały firmy świadczące różnego rodzaju usługi związane z internetem głównie w postaci tworzenia stron internetowych, udostępniania sygnału internetowego lub sprzedaży miejsc na serwerach. Mimo początkowych obaw, co do bezpieczeństwa transakcji, zaczęły rozwijać się sklepy internetowe, które obecnie stanowią poważną konkurencję dla tradycyjnej formy sprzedaży.
W chwili obecnej niemal każda firma w mniejszym lub większym stopniu funkcjonuje w internecie, czy to poprzez zamieszczanie reklam lub posiadanie własnej strony internetowej.
Dynamiczny rozwój branży internetowej oraz waga informatyzacji przedsiębiorstw i obrotu gospodarczego zostały dostrzeżone i zaznaczone w ramach Programów Operacyjnych czyli dokumentach, które regulują kwestie przeznaczenia środków unijnych. W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka zostały przewidziane dwa działania mające na celu rozwój informatyzacji w ramach działalności przedsiębiorstw. Pierwsze z nich tzw. 8.1 przewiduje rozwój                e-usług, czyli usług świadczonych częściowo lub całkowicie przez technologię informatyczną, za pomocą systemów teleinformatycznych. Należy wskazać, iż działanie to skierowane jest wyłącznie do młodych firm działających nie dłużej niż 12 miesięcy i to wyłącznie najmniejszych, czyli mikro i małych podmiotów. Niestety w ramach tego działania nie ma możliwości złożenia projektów skierowanych na sprzedaż, czy też świadczenia tzw. usługi hostingu. W innym przypadku projekt, który nie spełnia wskazanych warunków może być składany do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Innym typem działania jest 8.2 w ramach wspomnianego programu Innowacyjna Gospodarka, które ma na celu stworzenie powiązań internetowych – integrację systemów, między co najmniej trzema przedsiębiorstwami. Tym samym w wyniku projektu ma nastąpić usprawnienie np. magazynowania, zaopatrzenia, czy  też sprzedaży miedzy partnerami biznesowymi.
Jak widać w ramach wskazanych programów możliwe jest zrealizowanie praktycznie każdego pomysłu opartego o informatyzację oraz poniesienie praktycznie każdego kosztu związanego z wdrożeniem nowego rozwiązania. Co ważne nasze projekty nie konkurują z innymi projektami inwestycyjnymi ukierunkowanymi np. na zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji lecz posiadają własny „worek pieniędzy”. Tym samym pozwala to na dynamiczny rozwój informatyzacji polskich przedsiębiorstw i podniesienie ich stanu informatyzacji do poziomu światowego.
Równie istotną kwestią, co wyodrębnienie niezależnych „internetowych działań” w ramach środków UE jest również wielkość alokacji środków na tego typu działania i bardzo mała konkurencja, co w łatwy sposób pozwala na wejście naszej firmy w XXI wiek. 
Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie tego typu działań na terenie Opolszczyzny jest Fundacja Rozwoju Śląska w Opolu.

Jan Klimkiewicz
ekspert CTC