Pawilon handlowy przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu trafi na sprzedaż

0

Należący do Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu pawilon handlowy przy ul. Ofiar Katynia być może niedługo zniknie z pejzażu naszego miasta, na który to pejzaż niewątpliwie wpływa negatywnie. Walne Zgromadzenie członków spółdzielni opowiedziało się za sprzedażą tego budynku.

Zakończone 9. września 2020 roku Walne Zgromadzenie członków spółdzielni wyraziło zgodę na to, by zarząd spółdzielni sprzedał pawilon. Za sprzedażą opowiedziało się 87,80 procent członków spółdzielni, którzy wzięli udział w głosowaniu.
Jest to niewątpliwie krok w dobrym kierunku. Obiekt ten stanowi nie lada problem dla spółdzielni i jest jednym z najgorszych, jeżeli nie najgorszym obiektem będącym obecnie w zasobach spółdzielni. Jego stan techniczny jest w przeważającej części tragiczny. W ostatnich latach przynosił spółdzielni straty, a planowane koszty jego remontu można oceniać na co najmniej milion złotych.

Już w 2018 roku wg ówczesnych cen planowano wydać blisko 800 tysięcy złotych na prace remontowe tego budynku, a właściwie niektórych jego elementów. Przypomnijmy, że część pomieszczeń znajdujących się w pawilonie nie jest wynajmowana od 2012 roku, a inne od 2016 roku. Mimo, iż budynek w części stoi pusty to i tak generuje koszty, które pokrywane są przez spółdzielnię, a pośrednio obciążają jej członków. Koszt remontu i straty jakie budynek przyniósł już spółdzielni – w zestawieniu z przychodem jaki spółdzielnia uzyskiwałaby z tytułu wynajmu pomieszczeń w tym budynku powodują, że dalsze jego utrzymywanie w zasobach „Zgody” stało się po prostu nieopłacalne.
Już w 2018 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółdzielni zgłosiłem wniosek, aby zarząd spółdzielni sprzedał ten budynek, gdyż planowane nakłady na modernizację, jego stan techniczny oraz małe prawdopodobieństwo, że ktoś będzie zainteresowany wynajęciem piętra budynku, pozwalały już wówczas twierdzić, iż poniesione ewentualne nakłady na remont, będą tak naprawdę pieniędzmi wyrzuconymi „w błoto”.

Nakłady, jakie chciał przeznaczyć zarząd spółdzielni już w 2018 roku, na ten budynek opiewały na ponad 268 tysięcy złotych, a był to początek wydatków. Ostatecznie tych pieniędzy nie wydano, bo decyzją członków ówczesnej rady nadzorczej, na mój wniosek, wstrzymano te wydatki do czasu zbadania opłacalności tej inwestycji. Jak się okazuje, była to słuszna decyzja. W przeciwnym wypadku zmarnowanych zostałoby blisko trzysta tysięcy i niestety pieniądze te nie zwróciłyby się przy sprzedaży budynku.
Uważam, że sprzedaż tego budynku to krok w dobrym kierunku. Spółdzielnia pozbędzie się kłopotliwego majątku, na który trzeba byłoby wydawać pieniądze spółdzielców, bez pewności, że inwestycje przyniosą zyski, a nawet z podejrzeniem graniczącym z pewnością, że budynek będzie przynosił dalsze straty.

Zgłaszając już w 2018 roku wniosek o sprzedaż tego budynku uważałem, iż należy uwolnić spółdzielnię od czegoś co przynosi straty. Dziwnym dla mnie było działanie ówczesnego zarządu spółdzielni, gdzie z jednej strony planowano remont tego budynku za kwotę wstępnie około miliona złotych, a z drugiej strony chciano sprzedać działki na ul. Poprzecznej, które można wykorzystać np. na budowę garaży dla spółdzielców. Przypomnijmy tylko, iż działki te planowano sprzedać dopiero po wybudowaniu tam, za pieniądze spółdzielców, tj. kwotę blisko czterystu tysięcy złotych, sieci wodno-kanalizacyjnej i kablowej.

Krzysztof Grabowiecki
Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni „Zgoda” w latach 2013-2018
i Sekretarz Rady Nadzorczej kadencji 2015-2018