Narysuj Mikołaja i wygraj nagrodę!

0

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie ogłosił mikołajkowy konkurs dla dzieci i młodzieży. Aby zdobyć nagrodę, uczestnicy muszą narysować Mikołaja. Wszystkie prace konkursowe oceni jury, a najlepsze dzieła młodych artystów zostaną nagrodzone. Termin zgłoszeń mija 30. listopada.


Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do kreatywnej zabawy oraz popularyzacja obrzędowości ludowej i twórczości artystycznej związanej z dniem Świętego Mikołaja. Konkurs daje także możliwość prezentacji prac młodych artystów, a także wspieranie ich pasji i twórczego rozwoju.

Uczestnikami mogą być wszystkie dzieci z gminy Grodków. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach wiekowych: kategoria I – przedszkola i oddz. Przedszkolne, kategoria II – klasy I-III.

Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni zdobywcy trzech pierwszych miejsc. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie. Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona na stronie internetowej www.okir.pl oraz na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace wykonane w dowolnej technice. Jury oceniać będzie: staranność wykonania, wrażenia artystyczne, oryginalność i pomysłowość, a także samodzielność wykonania (pomoc – w niewielkim stopniu! – jest dopuszczalna jedynie w kat. I). Pamiętać także należy, że każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę.

Zgłaszając pracę należy ją odpowiednio opisać metryczką. Metryczka powinna być przymocowana do pracy tak, by się nie oderwała. Nieopisane prace zostaną zdyskwalifikowane. W metryczce powinny się znaleźć takie dane jak: imię i nazwisko autora pracy, kategorię oraz dokładny wiek dziecka.

Konkursowe prace składać należy do 30. listopada 2020 roku do godziny 15:00 w Domu Kultury w Grodkowie (ul. Kasztanowa 16). Wyniki zostaną ogłoszone 6. grudnia. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wręczenie nagród oraz dyplomów odbywać się będzie indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Nagrody będzie można odbierać od dnia 07.12.2020-18.12.2020r. w godzinach od 10.00-15.00.
Szczegóły konkursu znaleźć można na stronie www.okir.pl. W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału!