Marszałkowska Inicjatywa Sołecka dotarła do Lubszy i Olszanki. Sołectwa zrealizują wiele inwestycji

0

5,4 mln złotych w ciągu trzech lat trafi do lokalnych społeczności w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Dofinansowania celowe otrzyma 68 gmin z całej Opolszczyzny, z kolei gminy rozdysponują pieniądze do wszystkich sołectw, które będą chciały zrealizować wybrane przez siebie zadania. Kilka dni temu dofinansowania otrzymały pierwsze sołectwa w gminie Lubsza i Olszanka.


Zakres i cel poszczególnych inwestycji zależy od lokalnych społeczności. To sołectwa wybierają, co chcą wykonać. Duże znaczenie ma kreatywność, własne zaangażowanie oraz dodatkowe środki finansowe, które można pozyskać z gminy lub własnego, sołeckiego budżetu.
Co planują wykonać sołectwa w gm. Lubsza? Borucice chcą wyremontować, doposażyć i ogrodzić świetlicę wiejską, w Michałowicach przeprowadzony zostanie remont remizy OSP, w Piastowicach, Roszkowicach, Nowych Kolniach i Pisarzowicach doposażone zostaną place zabaw, a w Dobrzyniu poprawiona będzie infrastruktura sportowa przy miejscowym boisku.

– Marszałkowska Inicjatywa Sołecka jest rozłożona na trzy lata. W naszej gminie jest 21 sołectw, a więc każdego roku dofinansowania otrzyma po 7 sołectw. Są to pieniądze na pomysły oddolne, które pobudzają mieszkańców do działalności społecznej. To bardzo ciekawy program, bo trochę środków przekaże pan marszałek, trochę dołożymy z własnego budżetu i powstają bardzo fajne zadania. W tym roku na terenie naszej gminy królowały place zabaw i szatnia sportowa – mówi Bogusław Gąsiorowski, wójt Lubszy.

– W tym roku z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej otrzymaliśmy wsparcie finansowe na remont pomieszczeń socjalno-sanitarnych w remizie OSP Michałowice. Jest to dla nas duży zastrzyk gotówki, za którą kupiliśmy wszystkie materiały, natomiast pracę wykonują strażacy – tłumaczy Paweł Fieszak sołtys Michałowic.

Pomysłów nie brakuje także mieszkańcom gminy Olszanka. Na tegoroczne dofinansowanie mogły liczyć: Czeska Wieś, Krzyżowice i Michałów.

– W tym roku trzy miejscowości zawnioskowały o środki z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Oczywiście do każdego z tych zadań był przewidziany udział własny naszej gminy w wysokości 1 tys. zł, a mieszkańcy Krzyżowic dodatkowo przeznaczyli 6 tys. zł na swoje zadanie, czyli to było zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na wielofunkcyjne mini boisko sportowe. Środki jakie otrzymaliśmy na ten rok 15 tys. zł, nie tylko umożliwiły realizację pewnych przedsięwzięć, ale przede wszystkim, co jest chyba dla nas najważniejsze, bardzo mocno zintegrowały społeczność lokalną. Istotna była ta praca własna, mieszkańcy spotykali się, wspólnie organizowali działania i dało to bardzo dobry rezultat – mówi Aneta Rabczewska, wójt Olszanki.

Dodajmy, że mieszkańcy Czeskiej Wsi zdecydowali o zagospodarowaniu terenu parku przy boisku, a w Michałowie zostaną zakupione i zamontowane nowe drzwi oraz oświetlenie świetlicy wiejskiej. Pełna lista tegorocznych wnioskodawców w ramach programu MIS wraz z opisem zadania jest dostępna >>>TUTAJ<<<.