Budżet gminy Olszanka uchwalony jednogłośnie. Będzie sporo remontów dróg

0
fot. archiwum

W ubiegłym tygodniu samorządy w regionie uchwalały swoje przyszłoroczne budżety. Nie inaczej było w Olszance. Tamtejsi radni jednogłośnie przyjęli projekt budżetu przygotowany przez wójt Anetę Rabczewską.


Blisko 24 mln zł łącznych dochodów, 25 mln zł wydatków ogółem i 982 tys. zł deficytu. Tak w liczbach wyglądają podstawowe wartości przyszłorocznego budżetu gminy Olszanka. Warto dodać, że oprócz zaplanowanych inwestycji, gmina otworzy 2021 rok dwoma inwestycjami drogowymi, bowiem obecnie kończą się odbiory techniczne dwóch dróg wewnętrznych: w Jankowicach Wielkich i Obórkach. Gmina otrzymała na te dwa zadania 500 tys. złotych dofinansowania w ramach pozakonkursowego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

O tym, jakie zadania będą realizowane w przyszłym roku, mówi wójt gminy Olszanka:
– „Mamy w budżecie m.in.: przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Obórkach, modernizację drogi wewnętrznej w Przylesiu, przebudowę drogi wewnętrznej w Krzyżowicach, wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Jankowicach Wielkich wraz z wykonaniem I etapu tego zadania, a także przygotujemy dokumentację na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Gierszowicach” – wylicza Aneta Rabczewska.

To nie koniec inwestycji drogowych, bowiem gmina chce także dofinansować dwie inwestycje realizowane przez powiat brzeski, a mianowicie opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Olszanka – Gierszowice oraz wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację chodnika w Przylesiu, w ciągi drogi powiatowej.

Jak podkreśla wójt Aneta Rabczewska, przyszłoroczny budżet obfituje w inwestycje drogowe, ale nie tylko, bo pieniądze zabezpieczono również na: termomodernizację pokrycia dachowego wraz z wyminą dachówki w budynku strażnicy OSP w Michałowie; modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gierszowicach; na dofinansowania związane z likwidacją i wymianą starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz na 4 indywidualne zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego.