Lewin Brzeski uchwalił budżet na 2021 rok

0
fot. archiwum

Przyszłoroczne dochody w gminie Lewin Brzeski zaplanowano na poziomie 65,5 mln złotych, a łączne wydatki to 69,5 mln. Deficyt wyniesie ok. 4 mln zł, ale inwestycji na pewno nie zabraknie. Władze gminy zamierzają budować ścieżki pieszo-rowerowe, remontować infrastrukturę drogową, rewitalizować parki, dotować wymianę starych pieców, remontować świetlice, a także wspierać poszczególne sołectwa w realizacji ich własnych zadań.


– Obecnie prowadzimy odbiory prac po budowie rybaczówki na żwirowni oraz termomodernizacji dwóch budynków Ochotniczych Straży Pożarnych, a na 2021 rok mamy zaplanowane kolejne inwestycje, m.in.: budowę ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gmin Lewin Brzeski i Popielów, przebudowę mostu nad zalewem Nysy Kłodzkiej, gdzie wspieramy finansowo powiat. Z tych większych zadań mamy jeszcze dwa projekty z ochrony różnorodności biologicznej, czyli czeka nas rewitalizacja parków w Lewinie Brzeskim i w Skorogoszczy, z kolei w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego będziemy remontować dach zabytkowego kościoła ewangelickiego św. Piotra i Pawła. Warto także wspomnieć, że w przyszłym roku kompleksowo wyremontujemy 6 świetlic, a wartość tylko tej inwestycji przekroczy 3 mln złotych – mówi Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.

Dodajmy, że w budżecie Lewina Brzeskiego zabezpieczono również pieniądze na budowę zielonych siłowni, altan do spotkań integracyjnych, czy rozbudowę placów zabaw w poszczególnych sołectwach. Dodatkowo, każde sołectwo otrzyma od 13 do 40 tys. złotych na własne wydatki bieżące lub majątkowe.