Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 lutego

0

Kilka dni temu minister zdrowia ogłosił przedłużenie lockdownu do 14 lutego, a w ślad za tą decyzją ZUS informuje o przedłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców. Świadczenie wypłacane jest rodzicom dzieci, gdy placówka edukacyjna jest zamknięta lub pracuje w ograniczonym zakresie z powodu COVID-19.


Pierwszy tzw. dodatkowy zasiłek opiekuńczy zaczął obowiązywać 12 marca 2020 r., co było rezultatem ogłoszenia stanu epidemicznego. Następnie był wielokrotnie przedłużany, a w całym poprzednim roku przysługiwał łącznie aż przez 207 dni. Od marca do grudnia 2020 r., ZUS przyjął 1,4 mln wniosków o dodatkowe zasiłki opiekuńcze, a wypłacił z tego tytułu około 949 mln zł.

– Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają prawo korzystać rodzice, którzy muszą czasowo zrezygnować z pracy, by opiekować się dzieckiem, gdy jego żłobek, przedszkole lub szkoła zamknięto z powodu pandemii. Zasady przyznawania dodatkowego świadczenia nie ulegają zmianom, a okres wypłaty zasiłku został przedłużony do 14 lutego 2021 r. Zasiłek nie wlicza się do okresu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, które przysługują rodzicom na ogólnych zasadach. Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzicie, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem do 8. roku życia – informuje Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy opolskiego ZUS.

Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

ZUS przypomina jednocześnie, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę, na przykład jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.