Kolejne inwestycje i ambitne plany. Rozmowa z Wójtem Gminy Lubsza

0
SONY DSC

Nowe inwestycje, wsparcie dla OSP, rozwój szkół, pomoc dla uczniów, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sytuacja finansowa gminy – to tylko kilka tematów, które poruszyliśmy w rozmowie z Wójtem Gminy Lubsza Bogusławem Gąsiorowskim. Zapytaliśmy także o sytuację pandemiczną i szczepienia przeciw Covid-19 w Gminie.

Ubiegły rok – ze względu na pandemię koronawirusa – był specyficzny dla całego świata. Czy to wpłynęło na realizację zadań w Gminie Lubsza?
Bogusław Gąsiorowski: Jeżeli chodzi o prace budowlano – inwestycyjne na terenie naszej gminy, to przebiegały one bez większych zakłóceń. W nowopowstałej miejscowości Gminy Lubsza, czyli osadzie Sielska Woda, we współpracy z inwestorem prywatnym wybudowaliśmy około kilometr sieci wodociągowej. To kolejny etap sukcesywnego powiększania tej sieci. Od lat współpracujemy ze Starostwem Powiatowym w Brzegu w zakresie rozbudowy chodników na naszym terenie. Dzięki temu udało się wybudować niemal cały chodnik na terenie miejscowości Błota. Inne sołectwa, jak chociażby Tarnowiec, czekają na swoją kolej. Zakończyliśmy również budowę drogi transportu drogowego w Nowym Świecie, która wykorzystywana jest przez rolników i nie tylko. Była to inwestycja realizowana przez dwa lata. W najbliższych trzech latach chcemy zrealizować w tej miejscowości odcinek tzw. drogi przez las, do zjazdu na drogę powiatową. W Mąkoszycach rozpoczęliśmy przebudowę zabytkowego budynku, który jeszcze nie tak dawno był ruderą. Obecnie we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i dofinansowaniu w wysokości 40% tworzymy tam dwa mieszkania socjalne dla najuboższych mieszkańców gminy.

W gminach wiejskich w całej Polsce funkcjonują Ochotnicze Straże Pożarne. Czy Gmina Lubsza pomagała w ubiegłym roku lokalnym strażakom?
Bogusław Gąsiorowski: Oczywiście, naszym strażakom pomagamy od lat. W 2020 roku współfinansowaliśmy zakup wartego około 850 tysięcy złotych średniego wozu bojowego marki Volvo dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowicach. Przypomnę, że rok wcześniej wspomogliśmy naszą dotacją zakup podobnego samochodu dla OSP Lubsza. Ponadto wspólnymi siłami ze strażakami z OSP Czepielowice, udało się wybudować, na razie jeszcze w stanie surowym, remizę strażacką. Strażacy we własnym zakresie prowadzą tam obecnie prace wykończeniowe, a ja z racji swoich uprawnień jestem tam kierownikiem budowy – oczywiście nieodpłatnie.

A co udało się zrobić w gminie, jeśli chodzi o jej najmłodszych mieszkańców i oświatę?
Bogusław Gąsiorowski: Wykonaliśmy nadbudowę szkoły w Mąkoszycach – nad łącznikiem nad zapleczem socjalnym hali sportowej, dzięki czemu powstały dwie klasy, toalety i korytarz. To rozwiązało problem lokalowy powstały po reformie oświaty i likwidacji gimnazjów. Teraz szkoła w Mąkoszycach jest już nie sześcio-, a ośmioklasowa. Obecnie jesteśmy jeszcze przed ostatecznym odbiorem obiektu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Gmina na tę inwestycję, z której korzystają dzieci z siedmiu wsi, wydała około 400 tysięcy złotych, a około 600 tysięcy pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto nasze sołectwa, których jest w sumie 21, w dużym stopniu przeznaczały pieniądze z funduszy sołeckich na rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Połowa środków sołeckich została wykorzystana na ten cel. Dzięki temu dzieci i młodzież z naszej gminy mają jeszcze lepsze warunki do zabawy i ćwiczeń, co – mam nadzieję – zachęci ich do oderwania się od wszechobecnych telefonów i komputerów. Z gminnych pieniędzy rozbudowany został także plac zabaw przy naszym przedszkolu w Lubszy, gdzie mieści się również Klub Dziecięcy, czyli nasz żłobek dostępny dla dzieci z całej gminy. Nie zapominamy też o naszych lokalnych sportowcach. W ubiegłym roku, przy relatywnie niewielkim udziale finansowym samorządu wojewódzkiego, udało nam się spełnić marzenie piłkarzy Victorii Dobrzyń, którzy teraz mogą trenować w dużo lepszych warunkach socjalnych, bowiem przy ich boisku gruntownie zmodernizowana została szatnia.

Jakie są najważniejsze plany Gminy Lubsza na 2021 rok?
Bogusław Gąsiorowski: Mamy zaplanowany milion złotych na dalszą rozbudowę naszej sieci kanalizacyjnej. Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej, później ogłosimy przetarg i przystąpimy do budowy w Lubiczu. To ostatnia miejscowość, która ze względu na ilość zużywanej wody zostanie podpięta do sieci naszego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Śmiechowicach. Planujemy również współfinansowanie zakupu kolejnego wozu strażackiego, tym razem dla OSP Czepielowice. Oczywiście mamy również pieniądze w budżecie na bieżące naprawy naszych dróg. Liczę także, zwłaszcza po zakończeniu pandemii, na aktywny udział naszych mieszkańców w życiu społeczno-kulturalnym gminy. Z początkiem 2021 roku powołałem na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury pana Sławomira Mordkę i jestem przekonany, że swoim doświadczeniem i kreatywnością przyczyni się do utrzymania wysokiego poziomu funkcjonowania GOK-u, gminnych bibliotek i świetlic wiejskich, również dzięki wykorzystywaniu funduszy zewnętrznych oraz współpracy z różnymi instytucjami.

Czy gmina planuje nadal pozyskiwać środki zewnętrzne na inwestycje?
Bogusław Gąsiorowski: Oczywiście, to jeden z naszych priorytetów. Złożyliśmy już dwa wnioski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pierwszy z nich dotyczy świetlicy wiejskiej w Kościerzycach, która będzie się mieścić w budynku po byłym przedszkolu. Chcemy tam dobudować salę wraz z toaletami. Natomiast drugi wniosek wiąże się z budową od podstaw nowej świetlicy w Mąkoszycach, gdzie gmina zakupiła park i tereny z działkami budowlanymi. Powstanie tam nowoczesny obiekt, więc remont dotychczasowej świetlicy jest nieuzasadniony ze względu na jej stan i ogromne koszty remontu. Będziemy starać się również o środki zewnętrzne na kolejną drogę transportu lokalnego, prawdopodobnie w Kościerzycach.

Jak wygląda sytuacja finansowa Gminy Lubsza?
Bogusław Gąsiorowski: Jesteśmy jedną z nielicznych gmin na terenie powiatu, która nie posiada zadłużenia. Musimy nieco popracować nad zmniejszeniem bieżących wydatków, które nie równają się bieżącym przychodom. Chcemy zmniejszyć koszty funkcjonowania w niektórych dziedzinach. Jeżeli to nam się uda, to będzie bardzo dobrze. A jeżeli pojawi się nadwyżka, to przeznaczymy ją na kolejne inwestycje. Osiąganie dobrych wyników byłoby niemożliwe bez dobrej pracy pracowników Urzędu Gminy w Lubszy oraz pracowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie Lubsza (szkół, przedszkoli, klubu dziecięcego, Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy, Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy, Zakładu Wodociągu i Kanalizacji Śmiechowice sp. z o.o.).

Pandemia koronawirusa towarzyszyła nam w ubiegłym roku i niestety wciąż trwa. Do szkół wróciły dzieci z najmłodszych klas, te starsze nadal mają lekcje zdalne. Mogą liczyć na pomoc gminy?
Bogusław Gąsiorowski: Kiedy rozpoczynała się pandemia, wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji nietypowej. Wprowadzenie nauki zdalnej wymusiło konieczność korzystania z komputerów. Nie wszystkie dzieci miały jednak do nich dostęp. Jako gmina musieliśmy zapewnić laptopy uczniom. Z rządowych programów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ pozyskaliśmy 40 komputerów z oprogramowaniem na kwotę blisko 110 tysięcy złotych. Laptopy te trafiły do szkół gminnych oraz katolickiej szkoły w Michałowicach, które wypożyczyły je tym dzieciom, które nie miały swojego sprzętu. Dzięki temu nasi uczniowie mogą teraz bez przeszkód brać udział w zdalnym nauczaniu.

W całej Polsce trwa akcja szczepienia przeciw koronawirusowi. Czy mieszkańcy Gminy Lubsza mogą liczyć na pomoc w tym zakresie?
Bogusław Gąsiorowski: Jak najbardziej. Na terenie naszej gminy znajduje się kilka punktów, które wykonują te szczepienia. Jeżeli ktoś z mieszkańców jest niepełnosprawny, czy jest osobą starszą i będzie miał problem z dojazdem do takiego punktu, może liczyć na naszą pomoc. Uruchomiliśmy specjalną infolinię w Urzędzie Gminy – najpóźniej na dwa dni przed terminem szczepienia wystarczy zadzwonić pod numer 77 411 88 12 lub 606 235 890, a gmina zorganizuje dowóz do punktu szczepień. Pomagać nam w tym będą dysponujący busami strażacy z OSP Michałowice i OSP Mąkoszyce. Ja sam nie podjąłem jeszcze decyzji o szczepieniu, ale jeśli to nastąpi, będę spokojnie czekał na swoją kolej. Przy okazji chciałbym życzyć zdrowia wszystkim mieszkańcom Gminy Lubsza i nie tylko.
Dziękuję za rozmowę.