Nowa obwodnica Brzegu czeka na ważną decyzję. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja geologiczno-inżynierska

0
fot. GDDKiA

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami inwestora, to już w sierpniu br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowej obwodnicy Brzegu. Będzie to pierwsza, bardzo ważna decyzja administracyjna, od której zależą dalsze losy tej inwestycji.


Przypomnijmy, że tzw. etap STEŚ (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe) wkroczył w finalną fazę pod koniec ubiegłego roku. Najpierw, pod koniec października 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad (KOPI), w formie wideokonferencji.

– „Celem tego spotkania była rekomendacja najbardziej optymalnego pod względem środowiskowym, technicznym, ekonomicznym, użytkowym i społecznym wariantu przebiegu obwodnicy. 18 listopada 2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla tej inwestycji, której wydanie zaplanowano na sierpień br. Aktualnie w ramach opracowywanej Koncepcji programowej dla obwodnicy Brzegu, przygotowywana jest dokumentacja geologiczno-inżynierska dla wariantu rekomendowanego we wniosku o DŚU. Końcowy efekt pracy projektantów dla tego etapu umożliwi przejście do następnego etapu w cyklu realizacji inwestycji, czyli ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy w systemie projektuj i buduj” – informuje naszą redakcję Agata Andruszewska, rzecznik prasowy opolskiego oddziału GDDKiA.

Należy zaznaczyć, że w ramach tego zadania przewidywana jest budowa obwodnicy Brzegu o długości ok. 8,2 km, jednak droga będzie przebiegała przez tereny gminy Skarbimierz oraz Gminy Lubsza, a nie gminy Brzeg. To z kolei oznacza, że mieszkańcy i władze Lubszy mogą negatywnie ocenić zamiar budowy drogi z pominięciem obwodnicy Lubszy.

– Gmina Lubsza ma w tej sprawie status strony, jednak do dzisiaj nie otrzymaliśmy żadnego wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań. A to jest bardzo istotna sprawa, przy wydaniu decyzji mamy bardzo ważny głos i pamiętamy, że inwestor realizując tę inwestycję chce pominąć budowę obwodnicy Lubszy – zaznacza Bogusław Gąsiorowski, wójt Lubszy.

Przypomnijmy, że oczekiwania mieszkańców Lubszy popiera również Rada Powiatu Brzeskiego. W tej sprawie, w 2019 roku podjęto uchwałę intencyjną.